Official web site of
The City of Bijeljina

Градска управа: Неосноване жалбе на јавне набавке онемогућавају одржавање инфраструктуре


 
Због учесталих, углавном неоснованих, жалби понуђача, Градска управа Града Бијељина претходних мјесеци се суочава са проблемом отежаног спровођења поступака јавних набавки, што, највише осјећају грађани због неодржавања комуналне инфраструктуре или нереализовања инфраструктурних пројеката.
 
Једна од таквих јавних набавки је и поступак за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга одржавања јавне расвјете и видео надзора на територији Града Бијељина. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине уредно је покренуло процедуру избора пружаоца. Међутим, предузеће ГП „Градип“ А.Д. из Прњавора је изјавило жалбу на тендерску документацију, због чега је поступак отварања понуда морао бити одгођен до доношења одлуке по жалби.
 
Поступајући по законским прописима, Градска управа је доставила наведену жалбу и изјашњење на наводе жалбе Канцеларији за разматрање жалби БиХ - филијала Бањалука. Канцеларија је донијела закључак о одбацивању жалбе као неуредне, на основу тога што ГП „Градип“ није извршио уплату накнаде за покретање жалбеног поступка, па је одгађање рока за отварање понуда једини исход непотпуне жалбе и непрофесионалног приступа понуђача ГП „Градип“.
 
У међувремену, али након истека рока за жалбе, и понуђач „Елмонт“ Д.О.О. из Бијељине је упутио жалбу на тендерску документацију. С обзиром на то да је жалба изјављена након истека предвиђеног рока, жалба је закључком одбачена као неблаговремена, па је једини резултат и у овом случају одгађање датума отварања понуде.
 
Градска управа изражава разумијевање за негодовање грађана изазвано комуналним проблемима, али истиче да је главни разлог за такво стање очигледно намјерно ометање поступака јавних набавки од стране понуђача с јединим циљем да се живот у Семберији отежа. Који су крајњи мотиви за овакве поступке – Градска управа може само да претпостави.