Документи

Подаци о помоћи током поплава 2014.

Преглед инвестиција кроз Програм ЕУ за опоравак од поплава
0.09 MB
Упитник (контролна листа) - Реализација Хитног пројекта опоравка од поплава
5.25 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB
EЛАБОРАТ О ПРОЦИЈЕЊЕНИМ ШТЕТАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПРОУЗРОКОВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ – ПОПЛАВОМ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ
1.07 MB
Новчана помоћ становништву Града Бијељина - поплаве 2014. године
0.15 MB
Регистар подјеле хуманитарне помоћи по мјесту подјеле
1.04 MB
Регистар подијељених пакета за дјецу
0.08 MB
Регистри подијељене помоћи по врсти помоћи и мјесту подјеле: Балатун, Батковић, Бијељина, Б. Плац, Бродац, Дворови, Ф.Вишњић, Јања, Којчиновац
8.79 MB
Регистри подијељене помоћи по врсти помоћи и мјесту подјеле: Лединци, Љесковац, Међаши, Остојићево, Патковача, Попови, Пучиле, Трњаци, В.Село, В.Лукић
3.47 MB