Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Грантови Њемачке амбасаде из области културе

slika

Институције и удружења из Босне и Херцеговине у Њемачкој амбасади у Сарајеву могу предати захтјев за финансијску подршку пројеката из културе. Амбасада у ту сврху има формулар на два језика. Овај формулар се у потпуности мора испунити, два​ (за пројекат​) одговорна лица га морају потписати и заједно са детаљ​н​им планом финансирања (КМ или €) у оригиналу доставити Одсјеку за културу Њемачке амбасаде. Ако одлука буде позитивна, онда се склапа уговор између носиоца уговора и Амбасаде, а подршка се исплаћује. Носиоци пројекта се моле да код аплицирања воде рачуна о сљедећим претпоставкама:

Пројекат из културе мора:
1. имати јак значај повезаности између БиХ и Њемачке
2. имати дугорочни циљ и тиме имати дужи период дјеловања тј. и након догађаја
3. имати тежиште на једну тему коју Амбасада одреди, тематска тежишта се могу сазнати у Амбасади
4. да се пројекат суфинансира властитим средствима или локалним спонзорима

Пројекат из културе не смије:
1. бити подржан средствима Гете-Института или другим јавим средствима из Њемачке
2. трајати више година
3. бити започет или већ завршен

Новац за подршку пројекта се мора користити за стварни културни дио пројекта, нпр. хонорар за њемачког умјетника, који наступа у БиХ или води радионицу. Штампање промотивног и рекламног материјала (плакати, леци, итд.) за манифестацију се може финансијски подржати. Додатни трошкови као нпр. храна за једно извођење не може бити плаћена. Административне трошкове мора сносити носилац пројекта.

Примјери за подржане пројекте су:
– наступ/радионица њемачких умјетника на манифестацијама босанскохерцеговачких носиоца пројекта (нпр. Musica ad Hominem, друштво писаца БиХ, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art итд.)
– награде за побједнике на такмичењима која су повезана с Њемачком нпр. (такмичење у писању писмених састава, позоришно такмичење, итд.)
– превоз музичара и опреме за учешће на важним концертима у Њемачкој

Формуларе за аплицирање и обрачун можете наћи на нашој њеб страници. Ту ћете наћи и узорак финансијског плана и уговора о подршци (да бисте се могли оријентисати).
Уз апликацију је потребно доставити и пратеће писмо у којем се носилац пројекта кратко представља (датум оснивања удружења и томе слично, број чланова, структура чланова, како се финансира, итд).

Молимо Вас да своју апликацију предате благовремено, што значи најмање три мјесеца прије почетка пројекта. Уколико би Амбасада морала тражити још додатних докумената, онда они морају у року од двије седмице бити достављени. Комплетна кореспонденција (укључујући и формуларе) је на њемачком или енглеском језику.

Информативни лист за подршку пројеката из области културе је на линку.


IMEP: Јавни позив за додјелу средстава - New Voices

slika

Програм оснаживања независних медија (ИМЕП) објављује стално отворени позив за аплицирање за New Voices грантове. ИМЕП је финансиран од стране Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).
Грантови New Voices ће се додјељивати појединцима као што су независни новинари, влогери, блогери, фотографи, критичари и грађани који желе да креирају медијске садржаје (новинари – грађани), за израду мултимедијалног садржаја.

Апликанти се подстичу да се пријаве са пројектним приједлозима у којима је предвиђено креирање медијског садржаја који представља критички поглед на ситуацију у БиХ, промовише грађанску храброст, активизам, позитивне приче, позива на акцију и позитивне промјене и слично, а који је у складу са циљевима ИМЕП-а.

Износи који ће се додјељивати у оквиру New Voices грантова износиће од 2.000 до 5.000 америчких долара.

Прихватљиви кандидати за овај Јавни позив су независни новинари (новинари који нису запослени путем стандардног уговора о раду с било којом врстом медија), фотографи, влогери, блогера и грађани спремни за креирање медијских садржаја (грађани – новинари).

Апликанти који испуњавају све услове могу аплицирати за више грантова у оквиру овог Јавног позива. Овај позив је отворен за све потенцијалне подносиоце апликација са пребивалиштем на територији Босне и Херцеговине.

Текст Јавног позива је на линку.


Јавни позив Амбасаде Јапана отворен током цијеле године

slika

ГАГП је фокусиран на подршку локалним заједницама, односно директно становништву.
У оквиру ГАГП, грантови се додјељују јавним институцијама (општинама и општинским јавним п​редузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Унутар програма ГАГП Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

Прихватљиви апликанти су: јавне институције (општине и општинска јавна п​редузећа), основне школе, домови здравља и локалне и међународне организације цивилног друштва.

Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156 000 КМ.

Апликација се може доставити током цијеле године.

​Више информација на:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


Њемачки Парламент додјељује око 120 стипендија за младе апсолвенте за 2019. годину

slika

Њемачки Парламент у сарадњи са Слободним универзитетом Берлин, Хумболдт-универзитетом у Берлину и Техничким универзитетом Берлин сваке године додјељује око 120 стипендија за младе апсолвенте из 28 нација, наводи се у саопшењу Њемачке амбасаде у Сарајеву.
Програм се одвија под покровитељством предсједника Бундестага и сваке године траје сваке године од 01. марта до 31. јула.
Ток програма / ИПС програм траје свеукупно 5 мјесеци (1. марта до 31. јула) и састоји се од манифестација, семинара и практичног рада код једног од посланика њемачког Бундестага. На почетку програма учеснице и учесници ће од три берлинска универзитета добити упутства о локалном академском животу, а од управе Бундестага увид у рад Парламента.
Рад код посланика / У оквиру цјелодневне активности стипендисти се упознају са различитим задацима једне посланичке канцеларије. При томе се велики значај придаје активном учествовању: У то спадају стручни елаборати, писање говора, чланака и писама, припремање сједница као и обављање секретаријатских дужности. Поред тога, стипендисти прате своје посланике на сједнице комисија, фракција и других тијела и при томе добивају увид у унутрашње функционисање, односе и токове поступака рада Парламента. Предвиђена је такође и једна посјета изборној јединици посланика.
Предавања на универзитетима и политичким фондацијама / Стипендисти су у љетном семестру уписани као студенти Хумболдт-универзитета у Берлину и по жељи такође могу слушати предавања на неком од других универзитета. Током љетног семестра они могу слушати и до два предавања на Хумболдт-универзитету у Берлину и једно предавање неке друге берлинске Високе школе. Додатно учествују у једном научном пратећем програму Слободног универзитета, Хумболдт-универзитета и Техничког универзитета. Поред тога, стипендисти се уводе и у студијске семинаре политичких фондација, економски и културни живот Савезне Републике Њемачке.
Стипендија / Стипендија укључује мјесечну накнаду од 450 евра, бесплатан смјештај као и здравствено осигурање, осигурање од удеса и полису осигурања од одговорности. Поред тога, преузимају се и путнички трошкови доласка и одласка у и из Берлина. Међународну парламентарну стипендију финансира њемачки Бундестаг.
Парламентарна координација / Међународна парламентарна стипендија је под покровитељством предсједника њемачког Бундестага, проф. др Норберт Ламмерт-а.
Из Амбасаде подсјећају да је крајњи рок за пријаву 30. јуна 2018. године, а формулари за пријаву као и друге информације на линку.

За сва додатна питања: [email protected]


 

Министарство за избјеглице и расељена лица објавило је сљедеће позиве:

slika

Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка

Средства помоћи из Програма одрживог повратка додјељиваће се за:

а) Подршку пројектима у пољопривреди и сточарству:    

·         изградња и проширење помоћних објеката за сточарство,

·         набавка и подизање пластеника,

·         набавка крупне и ситне стоке,

·         опремање објеката за тов пилића,

·         набавка опреме‐система за наводњавање, опреме за сушаре, опреме за пластеник и др.,

·         набавка опреме за пчеларство и пчелињих друштава,·  набавка пољопривредне механизације, опреме и прикључака,

·         набавка садница воћа и подизање воћњака,

·         набавка садница и производња љековитог биља.

б)  Пројекте за занатско и производно‐услужну дјелатност:  изградња и опремање објеката, набавка машина, опреме и репроматеријала за занатску и производну дјелатност.

Детаљи на линку:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%20-%20%D0%9E%D0%94%D0%A0%D0%96%D0%98%D0%92%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9A%202018_461615527.pdf

Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи за обнову и санацију вјерских објеката, комуналне и путне инфраструктуру и друштвених домова

slika

Намјена средстава из помоћи гранта додјељиваће се за:          

а) Обнову  и санацију вјерских објеката:

вањску и унутрашњу санацију вјерских објеката, уређење гробља, прилазних путева,  дворишта и др.
 
б)  Обнову комуналне, јавне инфраструктуре и друштвених домова:

обнова и санација путева, водовода, електро мреже и др.
обнова и санација јавних установа, друштвених домова и сл.
 
Детаљи на линку:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%20-%20%D0%92%D0%88%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%91%D0%88%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%202018_465989961.pdf

 

Јавни оглас за помоћ и финансирање рада удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи расељеним лицима, повратницима и избјеглицама

slika

Право пријаве на Јавни оглас имају удружења која су регистрована према Закону о удружењима и фондацијама, а  чије су програмске активности усмјерене на унапређење живота избјеглица, расељених лица и повратника.  

Детаљи на линку:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%20-%20%D0%A3%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%95%D0%8A%D0%90%202018_463021998.pdf

ПОЗИВ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПРОЈЕКТИМА - Глобални фонд за јачање младих

slika

На позив се могу пријавити и невладине организације и јавна тијела чије су активности или дио активности усмјерене на промоцију одрживог развоја у пољу ангажовања младих између 18 и 40 година.

 

Пројекти морају имати утицај на локалну заједницу и бити у складу са механизмом JCI Active Citizen Framework (Активни Грађански оквир). Партнерство на пројекту захтјева укључене партнерске организације која заступа исте ставове по питању младих.

Партнерство на пројекту може укључивати финансијску, in-kind и маркетинг подршку.

 

Учешће у пројекту мора бити најмање 50% од укупне вриједности пројекта.

Предност ће имати пројекти који садрже:

• иновативни контекст,

• потенцијал за надоградњу или наставак,

• финансијску одрживост.

Апликације се подносе online,

а рок за аплицирање је 31. мај 2018. године

 

Линк за аплицирање     https://www.gyefund.org/

 

Детаљније информације о позиву      https://jci.fluidreview.com/

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Grant shema за Западни Балкан (Министарство иностраних послова Норвешке)

slika

 

Министарство иностраних послова Норвешке објављује Позив за доставу пројектних предлога у оквиру Grant sheme за Западни Балкан.
 

Потенцијални апликанти који могу пријавити своје пројектне приједлоге су:

• Јавне институције и организације,

• Невладине организације,

• Међународне невладине организације,

• Међувладине организације.

 

Пројекти морају бити усклађени са циљевима Grant sheme: 

• Мир и помирење,

• Привредни раст, иновације и стварање нових радних мијеста,

• Јачање владавине права кроз изградњу капацитета судова, тијела за прогон, затвора и полиције,

• Борба против корупције и организованог криминала.

Апликације се продају online, путем Портала за грантове Министарства иностраних послова Норвешке.

Износ гранта по пројекту не може бити мањи од 200 000 КМ (1 милион НОК), осим у посебним случајевима.

Рок за пријаву пројекта је 17. април 2018. године до 13:00.

Контакт тачка у Босни и Херцеговини је Амбасада Краљевине Норвешке у Сарајеву, контакт e-mail:  [email protected]

Детаљније информације о Позиву и начину аплицирања можете видјети  https://grants.mfa.no/#call/921/details

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПРОЈЕКТИМА - CEI Cooperation Fund

slika

На позив се могу пријавити пројектни предлози од стране приватних и јавних институција из земаља које су регистроване као CEI чланице. Пројектни предлози морају се односити на иновативност са фокусом на изградњу капацитета кроз трансфер "know-how" знања з земаља чланица у земље које  нису CEI чланице.

Поред тога, пројектни предлози морају да буду у складу са CEI Планом активности за период 2018-2020 - CEI Plan of Action 2018-2020

Прихватљиве активности по овом позиву су: 

• конференције,

• семинари,

• радионице,

• тренинг курсеви.

Укупан износ средстава који може бити одобрен од стране Фонда је 15.000 еура, док је учешће апликанта најмање 50% од укупне вриједности пројекта.

dok je učešće aplikanta najmanje 50 % od ukupne vrijednosti projekta.

Рок за аплицирање је  08. мaj 2018. god., до 17 часова (ТРСТ временска зона).

Детаљније информације о позиву, као и  апликациони пакет можете погледати и преузети на линку:
http://www.cei.int/content/cei-cooperation-fund-call-proposals-2018-open-deadline-8-may

О Г Л А С о продаји непокретности означене као кп. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље

slika

 

На  основу  члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) ,Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. број 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље, број 01-022-25/18 од 27. марта 2018 године (Службени гласник града  Бијељина број: 7/18) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се

                                                               О Г Л А С
           о продаји  непокретности  означене  као  кп. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље  

1. Град  Бијељина  продаје  непокретности  у  својини ,  означене  као :

- к.п. број 740/5 зв. „Задружни дом“, по култури њива 5. класе, површине 500 м2, уписана у посједовни лист број 1390 к.о. Сухо Поље, у ком је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели број 740/5, зв. „Задружни дом“, по култури њива 5. класе, површине 500 м2, уписана у зк.ул. број 1291 к.о. Сухо Поље, у ком је уписана Општина Бијељина са правом својине 1/1;

-к.п. број 740/6, зв. „Задружни дом“, по култури двориште, површине 450 м2, уписана у посједовни лист број 1390 к.о. Сухо Поље, у ком је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели број 740/6,  зв. „Задружни дом“, по култури двориште, површине 390 м2 и стамбена зграда површине 60 м2 (објекат не постоји на терену), уписана у зк.ул. број 1291 к.о. Сухо Поље, у ком је уписана Општина Бијељина са правом својине 1/1.

Читав текст Огласа је у документу на дну ове странице.

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 2018. ГОДИНИ

slika

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

М И Н И С Т А Р С Т В О   Т Р Г О В И Н Е   И   Т У Р И З М А

Трг Републике Српске број 1., Бања Лука, тел: 051/338-769, факс: 051/ 338-870, 

E-mail:[email protected]

 

Број: 14-07-325-21/18

Датум: 20.03.2018. године

 

На основу члана 91. Закона о туризму  („Службени гласник Републике Српске„ брoj 45/17) и члана 6. Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", брoj  01/18), а у вези са Стратегијом развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. година („Службени гласник Републике Српске„ број 68/11), Министарство трговине и туризма, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  У  ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА У 2018. ГОДИНИ

 

I

(1) Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2018. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/18) (у даљем тексту: Уредба).

(2) У 2018. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe  пројектнe активности:

1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

2) изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

1. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,

2. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре, 

3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

1. финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима, 

2. финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,

3. финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :

1. реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,

2. организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,

5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати. 

 (3) Уредба, као и остала попратна документација у вези са Конкурсом  доступна је на интернет страници Министарства, односно на "web" порталу Владе Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mtt/Pages/Default.aspx (Јавни конкурс за пројекте у туризму и угоститељству)

 

                                                                                                  II

Намјенска средства за развој туризма  и угоститељства  додјељују се у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.

 

III

 Право на финансирање пројеката из намјенских средстава  из тачке I овог Конкурса имају субјекти, oдносно корисници регистровани у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности, и то: 

1) привредна друштва и предузетници,

2) физичка лица која пружају угоститељске услуге на селу, апартману, кући за одмор, односно соби за изнајмљивање, 

3) удружења, невладине организације и остале непрофитне организације,

4) пољопривредне задруге, 

5) туристичке организације града или општине и остале јавне установе и правна лица основана на нивоу јединице локалне самоуправе,

6) јавне установе и јавна предузећа које оснива Република  Српска.

 

IV

(1) Субјекти из тачке III овог Kонкурса обавезни су да испуне опште и посебне услове за финансирање пројеката из намјенских средстава.

(2) За учествовање на Конкурсу, субјекти из тачке III овог Kонкурса дужни су да  Министарству трговине и туризма доставе Пријаву  за додјелу намјенских средстава на прописаном обрасцу.  Образац пријаве за додјелу намјенских средстава доступан је на  интернет страници Министарства на начин како је то наведено у тачки I подтачка (3) Конкурса. 

(3) Субјекти из тачке III овог Kонкурса достављају једну Пријаву  за додјелу намјенских средстава  за сваки појединачни пројекат. Субјекат из тачке III овог Kонкурса може доставити максимално 2 (двије) Пријаве  за додјелу намјенских средстава за два пројектна приједлога.

(4) Уз Пријаву  за додјелу намјенских средстава  достављају се  докази  којима апликанти  доказују испуњеност општих услова за учествовање на конкурсу у складу са Уредбом, и то:

1. копију извода о упису у регистар надлежног органа (орган јединице локалне самоуправе, регистарски суд, републички орган управе, Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге или други орган) зависно од облика организовања подносиоца пријаве,

2) оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама, не старије од 90 дана од дана расписивања Конкурса, 

3) копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну и

4) доказ о уплати републичке административне таксе  у износу од 20,00 КМ према тарифном броју 81. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 67/13), изузев за  субјекте који су према члану 13. Закона о републичким таксама ослобођени плаћања  административне таксе. Административна такса се уплаћује за сваку појединачну Пријаву  за додјелу намјенских средстава.

V

 Уколико подносилац Пријаве за додјелу намјенских средстава захтијева финансирање, односно суфинансирање пројектних активности из тачке I подтачке (2) под 2) "изградња туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре", поред документације из тачке IV  Конкурса, дужан је да достави:

1. грађевинску дозволу или дозволу за извођење одређених врста радова или 

2. основ коришћења непокретности, опре¬ме или извршења услу¬га¬ или радова,  односно други доказ (инвестициони план, студија економске оправданости, уговор са правним или физичким лицима који на посредан или непосредан начин учествују у реализацији активности која се финансира додјелом намјенских средстава).

 

VI

(1) Пријава за додјелу намјенских средстава и пратећа документација достављају се у штампаном облику. 

(2) Изузетно, поједина документација (аудио, видео и графички прикази и документи) може се доставити у електронском облику на преносном медију као што је CD, DVD, USB. 

 

VII

(1) Поступак оцјене испуњености формално-правних услова за учествовање на Конкурсу и  вредновања пројектних приједлога извршиће Комисија  за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма у складу са чланом  8.  Уредбе.

(2) Критерији за финансирање пројеката из намјенских средстава за развој туризма прописани су у члану 91.  Закона о туризму, а разрађени у чл. 9. и 10. Уредбе.

 

VIII

(1) Конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске", у "Службеном гласнику Републике Српске" и  на интернет страници Министарства.

(2) Рок за подношење Пријаве  за додјелу намјенских средстава на Конкурс је 30 дана од дана његовог објављивања у  "Службеном гласнику Републике Српске".  

(3) Пријава за додјелу намјенских средстава, са пратећом документацијом доставља се на адресу: "Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма - Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма", Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Министарства трговине и туризма у коверти, са обавезном назнаком "Јавни конкурс за финансирање пројеката из области туризма и угоститељства у 2018. години".

(4) Све додатне информације у вези са Конкурсом  могу се добити у Министарству трговине и туризма, сваким радним даном од 07.30 до 15.30 часова, позивом на тел.: 051/338-740,  051/338-764, 051/338-738.

                                                                            

                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                

                                                                                             Др Предраг Глухаковић

Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса 2018.

slika

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм  подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса” чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске и средстaва Буџета Републике Српске (средства зајма у висини исказаних потреба).

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода  као активни тражиоци  запослења, а засновали су радни однос у периоду од  01.01.2017. до 31.12.2017. године и за финансирање ових лица користиће се средства Завода за запошљавање.

Програмом ће бити обухваћена и запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од  01.01.2017. до 31.12.2017. године из сљедећих категорија:

  - млади,  

  - дугорочно незапослена лица  (лица која се налазе на евиденцији Завода дуже од 12  мјесеци),

  - лица која имају више од 40 година старости.

За финансирање ових лица користиће се средства зајма.

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, послодавци доказују износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера уплата врши у бази Трезора.
Више информација на линку:
http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podrske_zaposljavanju_u_privredi_putem_isplate_podsticaja_u_visini_/

О Г Л А С о продаји непокретности означене као кп. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље
0.04 MB
Конкурс за финансирање научно-истражива чких радова у академској 2017/2018 години
0.23 MB
Оглас о продаји непокретности означене као кп. 1461/1 к.о. Амајлије
0.1 MB
Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за град
0.23 MB
Образац за пријаву на Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за град
0.07 MB
Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“
0.22 MB
Образац за суфинансирање пројеката НВО
0.19 MB
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО
0.2 MB
Образац за кандидовање пројекта
0.31 MB
Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина
0.23 MB
Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја - Пријавни формулар
0.67 MB
Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја
3.37 MB
Поновљени Јавни позив за подизање засада и производњу црвене паприке
0.59 MB
Обрасци захтјева за додјелу средстава за набавку опреме за наводњавање
0.6 MB
Правилник о условима и начину коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање
0.22 MB
Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање
0.86 MB
Пријава за Јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу Пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
4.14 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс за пријем приправника
0.08 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс
0.13 MB
Образац за пријаву на интерни конкурс
0.12 MB