Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Списак полазника обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Кабинет Градоначелника
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -
Број: 02/14-057-1-4/18
Датум: 05.01.2018. године

На основу Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму предузетничке обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, који је објављен 27.11.2017. године, Комисија за евалуацију приспјелих пријава, објављује списак полазника обуке:

1.    Слађана Пекић,
2.    Александар Ивић,
3.    Владана Милановић,
4.    Дајана Мијатовић,
5.    Дијана Митровић,
6.    Зоран Копривица,
7.    Зорица Симић,
8.    Јованка Маринковић,
9.    Љубинка Тодоровић-Милановић,
10.    Матеја Маљукан,
11.    Милица Крљић,
12.    Нада Мијатовић,
13.    Сања Михајловић,
14.    Синиша Гајић,
15.    Славенко Дакић,
16.    Славица Милаковић,
17.    Слађана Богдановић,
18.    Стефан Миличевић,
19.    Сузана Вулета,
20.    Цвија Крајишник.

Предузетничка обука ће се одржавати на Факултету пословне економије Бијељина у фебруару 2018. године, док ће о тачном датуму и времену почетка обуке полазници бити накнадно обавјештени.

Координатор Пројекта
Анкица Тодоровић


Позив за достављање пројектних приједлога у области Спорт: Сарадничка партнерства и Непрофитни европски спортски догађаји

slika

У оквиру програма ЕУ Ерасмус+ 2014-2020 отворен је Позив за достављање пројектних приједлога у области Спорт: Сарадничка партнерства и Непрофитни европски спортски догађаји.
Позив има за циљ развој нових формата и облика транснационалне сарадње у области спорта подржаних националним програмима финансирања или европским фондовима, унапријеђење иновативне праксе између различитих организација и актера, као и повећање свијести о улози спорта у промовисању социјалне укључености, једнаких права и физичке активности.
Пројектне приједлоге можете кандидовати до 05. априла 2018. године, до 12.00 часова.
Дужни смо указати да институције из партнерских држава (БиХ) могу учествовати у овом позиву само као партнер у случају додатне вриједности, што значи да апликанти из РС/БиХ морају исказати посебан интерес за учешћем.
Детаљније информације о Позиву, начину аплицирања, условима и критеријумима које апликанти морају да испуне приликом аплицирања, као и комплетан Програмски водич је на сљедећој интернет страници: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-sport-2018_en.
С обзиром на то да се пројекти подносе посредством електронске платформе (е-MS), у циљу прикупљања информација и унапређења учешћа апликаната из Републике Српске у програмима Европске уније, молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за економске односе и регионалну сарадњу ([email protected], [email protected]) о кандидовању за средства Програмa ЕУ Ерасмус+ 2014-2020.


​Отворен конкурс за пројекте паметних градова, енергетских система и обновљивих горива Хоризон 2018-2020

slika

Европска унија објавила је конкурс, у оквиру програма Хоризон 2018-2020, за приједлоге пројеката посвећених паметним градовима, паметним енергетским системима и обновљивим горивима са роком за подношење пријава до 5. априла.
Албанија, ​​Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија су међу земљама које имају право на финансирање.
Укупан буџет за конкурс је 138,3 мил ЕУР.
Области у којима се подносе пријаве су
- Развој и тестирање рјешења за паметне градове и заједнице (43 мил ЕУР),
- Развијање и демонстрирање интегрисаних локалних енергетских система - енергетска острва (26,3 мил ЕУР),
- Декарбонизација енергетских система географских острва (19 мил ЕУР),
- ТСО-ДСО – Потрошач: демонстрације иновативних мрежних услуга великог обима (30 мил ЕУР) и
- Демонстрације економичних модела индустријске производње биогорива друге генерације (20 мил ЕУР).
Више на:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/over-%E2%82%AC138-million-available-to-energy-projects


 

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина

slika

На основу члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), на основу члана 6. и члана 8. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14), Одлуке о измјенама и допунама  Одлуке о поступку за додјелу средствава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2018. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број 27/17) Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, број 1/14, 2/15, 1/16 и 4/17)  и Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2018. годину са економског кода 415 200 и буџетских ставки:
- „Средства за спорт по Правилнику о расподјели“ у износу од 620.000,00 КМ и
- „Финансирање пројеката Удружења грађана“ у износу од 100.000,00 КМ

II

Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју БиХ, односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина, и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.


III

Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти:
- помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
- помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова),  породица погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
- афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
- афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
- помажу развој спорта и физичке културе,
- афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним приходима,
- афирмишу  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво еколошке културе,
- афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја,
- афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
- помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
- укључују и ангажују већи број волонтера.

Комплетан текст Огласа је на сљедећем линку.
Образац за кандидовање пројеката је на сљедећем линку.
Образац за суфинансирање је на сљедећем линку.
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО је на сљедећем линку.


Јавни позив за достављање пројектних приједлога

slika

Институт за развој младих КУЛТ позива невладине организације регистр​ова​не у Босни и Херцеговини (удружења и фондације основане према законима о удружењима и фондацијама у БиХ) да доставе своје пројектне приједлоге у оквиру компоненте за пружање Подршке активностима невладиних организација у БиХ које раде на питањима младих.

 Јавни позив за достављање пројектних приједлога
 
На јавни позив се не могу пријавити: јавне установе, институције власти, привредна друштва, вјерске организације, политички субјекти, као ни међународне невладине организације које немају регистр​ов​ано своје представништво у Босни и Херцеговини. Све пројектне активности морају се реализ​ов​ати у Босни и Херцеговини.

Сви потребни обрасци доступни су на веб-страници

Од апликаната се тражи да се до 2. марта 2018. до 16:00 часова пријаве, одн​осно​ да доставе нацрт пројектног приједлога у електронском облику, са свим траженим прилозима путем линка. Нацрти пројектних приједлога који не буду достављени на наведени начин неће бити узети у разматрање.

Напомена
Пошто је за аплицирање потребно да је апликант регистров​ан на Онлине директориј​уму​ омладинских удружења, уколико удружење није регистр​ов​ано, биће потребно да се региструје, што може потрајати неколико дана, па је потребно тај период планирати у припреми слања апликације. Све потребне информације ​су на линку.


Грантови Њемачке амбасаде из области културе

slika

Институције и удружења из Босне и Херцеговине у Њемачкој амбасади у Сарајеву могу предати захтјев за финансијску подршку пројеката из културе. Амбасада у ту сврху има формулар на два језика. Овај формулар се у потпуности мора испунити, два​ (за пројекат​) одговорна лица га морају потписати и заједно са детаљ​н​им планом финансирања (КМ или €) у оригиналу доставити Одсјеку за културу Њемачке амбасаде. Ако одлука буде позитивна, онда се склапа уговор између носиоца уговора и Амбасаде, а подршка се исплаћује. Носиоци пројекта се моле да код аплицирања воде рачуна о сљедећим претпоставкама:

Пројекат из културе мора:
1. имати јак значај повезаности између БиХ и Њемачке
2. имати дугорочни циљ и тиме имати дужи период дјеловања тј. и након догађаја
3. имати тежиште на једну тему коју Амбасада одреди, тематска тежишта се могу сазнати у Амбасади
4. да се пројекат суфинансира властитим средствима или локалним спонзорима

Пројекат из културе не смије:
1. бити подржан средствима Гете-Института или другим јавим средствима из Њемачке
2. трајати више година
3. бити започет или већ завршен

Новац за подршку пројекта се мора користити за стварни културни дио пројекта, нпр. хонорар за њемачког умјетника, који наступа у БиХ или води радионицу. Штампање промотивног и рекламног материјала (плакати, леци, итд.) за манифестацију се може финансијски подржати. Додатни трошкови као нпр. храна за једно извођење не може бити плаћена. Административне трошкове мора сносити носилац пројекта.

Примјери за подржане пројекте су:
– наступ/радионица њемачких умјетника на манифестацијама босанскохерцеговачких носиоца пројекта (нпр. Musica ad Hominem, друштво писаца БиХ, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art итд.)
– награде за побједнике на такмичењима која су повезана с Њемачком нпр. (такмичење у писању писмених састава, позоришно такмичење, итд.)
– превоз музичара и опреме за учешће на важним концертима у Њемачкој

Формуларе за аплицирање и обрачун можете наћи на нашој њеб страници. Ту ћете наћи и узорак финансијског плана и уговора о подршци (да бисте се могли оријентисати).
Уз апликацију је потребно доставити и пратеће писмо у којем се носилац пројекта кратко представља (датум оснивања удружења и томе слично, број чланова, структура чланова, како се финансира, итд).

Молимо Вас да своју апликацију предате благовремено, што значи најмање три мјесеца прије почетка пројекта. Уколико би Амбасада морала тражити још додатних докумената, онда они морају у року од двије седмице бити достављени. Комплетна кореспонденција (укључујући и формуларе) је на њемачком или енглеском језику.

Информативни лист за подршку пројеката из области културе је на линку.


IMEP: Јавни позив за додјелу средстава - New Voices

slika

Програм оснаживања независних медија (ИМЕП) објављује стално отворени позив за аплицирање за New Voices грантове. ИМЕП је финансиран од стране Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).
Грантови New Voices ће се додјељивати појединцима као што су независни новинари, влогери, блогери, фотографи, критичари и грађани који желе да креирају медијске садржаје (новинари – грађани), за израду мултимедијалног садржаја.

Апликанти се подстичу да се пријаве са пројектним приједлозима у којима је предвиђено креирање медијског садржаја који представља критички поглед на ситуацију у БиХ, промовише грађанску храброст, активизам, позитивне приче, позива на акцију и позитивне промјене и слично, а који је у складу са циљевима ИМЕП-а.

Износи који ће се додјељивати у оквиру New Voices грантова износиће од 2.000 до 5.000 америчких долара.

Прихватљиви кандидати за овај Јавни позив су независни новинари (новинари који нису запослени путем стандардног уговора о раду с било којом врстом медија), фотографи, влогери, блогера и грађани спремни за креирање медијских садржаја (грађани – новинари).

Апликанти који испуњавају све услове могу аплицирати за више грантова у оквиру овог Јавног позива. Овај позив је отворен за све потенцијалне подносиоце апликација са пребивалиштем на територији Босне и Херцеговине.

Текст Јавног позива је на линку.


Конкурс: Европа за грађане - европско сјећање

slika

Апликанти: Тијела државне управе изузев Владе и министарстава, Јединице локалне и подручне (регионалне) самоуправе, удружења и остало.
Циљ позива: подизање свијести о сјећању, заједничкој историји, вриједностима, те циљевима Европске уније.

Прихватљиви апликанти:
- тијела локалне и регионалне управе,
- непрофитне организације (организације цивилног друштва, удружења преживјелих, културне организације, организације младих, образовне и истраживачке организације).

Пројекат мора укључивати организације из најмање једне државе чланице.

Прихватљиве активности:
- истраживања,
- изложбе,
- јавне расправе.

Укупан износ бесповратних средстава: 3.700.000 евра
Највиши износ бесповратних средстава: 100.000 евра
Трајање пројекта: 18 мјесеци
Крајњи рок пријаве: 1. март 2018. године у 12 часова.

Информације о Конкурсу на линку и линку.


Јавни позив Амбасаде Јапана отворен током цијеле године

slika

ГАГП је фокусиран на подршку локалним заједницама, односно директно становништву.
У оквиру ГАГП, грантови се додјељују јавним институцијама (општинама и општинским јавним п​редузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Унутар програма ГАГП Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

Прихватљиви апликанти су: јавне институције (општине и општинска јавна п​редузећа), основне школе, домови здравља и локалне и међународне организације цивилног друштва.

Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156 000 КМ.

Апликација се може доставити током цијеле године.

​Више информација на:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“

slika

На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12),  члана 2. тачка II. Прва фаза уређења земљишта, под Б. Лицитациони поступак, Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „АТЦ“ („Службени гласник општине Бијељина“,бр.02/10), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-105/17 од 30. октобра 2017.године (Службени гласник града  Бијељина број: 22/17),  као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног комкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16),   о б ј а в љ у ј е    с е


Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“


1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења,  означено као:

кп.бр. 728/124       звн.“Ковиљуше“              њива 5.класе         површине       3.168м2,

уписаног у Лист непокретности-препис број: 2223 к.о. Бијељина Село и у зк.ул.бр. 1291  к.о. Бијељина Село као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1  

У складу са спроведбеним документом просторног уређења, регулационим  планом „Индустријска зона 3“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 05/15), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном  комуналном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.
2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 03.03.2018.године, у згради  Скупштине Града Бијељина (Велика сала)   са почетком у  10,00 часова.
3. Почетна продајна цијена за земљиште означено као кп.бр. 728/124 к.о. Бијељина Село износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесетконвертибилнихмарака)
За учешће  у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати.
Кауција за  предметно грађевинско земљиште износи 6.336,00 КМ (словима: шестхиљадатристатридесетшестконвертибилних марака)
4. Право учешћа на јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе једа од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.
5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 08.00 до 16.00 часова.

Текст комплетног Огласа на линку.


Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за град

slika

На основу члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17) и члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 22/14), Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
                                                        
I

Расписује се јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину  у складу са чланом 3. Одлуке о критеријуму и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                                        

II
       
Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а на основу ранг - листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.

III

Удружења грађана која већ имају статус удружења грађана од општег интереса за Град Бијељину, не морају поново конкурисати, већ тај статус задржавају до испуњења услова прописаних чланом 12. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 22/14)

IV

Организације и удружења подносе пријаве на јавни оглас на обрасцу који расписује Комисија за спровођење јавног конкурса.
 
Уз пријаву се прилаже:
1.    Доказ о регистрацији удружења, (Овјерена копија)
2.    Статут Удружења, (Копија)
3.    Индентификациони број (ЈИБ), ( Овјерена копија)
4.    Број регистрованих и активних чланова удружења, (Овјерена изјава одговорног лица)
5.    Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресусра за остваривање циљева удружења, утврђених Статутом или другима актом удружења, (Оргинал)
6.    Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења за текућу годину, (Оргинал)
7.    Извештај о раду за предходну годину, са финансијским извештајем, усвојен од стране надлежног органа удружења, ( Оргинал)
8.    Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкуришу за проглашење удружења од општег интереса за Град, (Оргинал)
9.    Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (Оргинал)
10.    Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења, (Оргинал)
11.    Остала документација

Удружења која не доставе горе наведене доказе немају право учешћа у конкуренцији за проглашење удружења од општег интереса за Град.


V

Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, канцеларија број: 17, или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина.

Конкурс је отворен до 5. марта 2018. године.

Текст Јавног позива на линку.
Образац пријаве на Јавни конкурс на линку.


 

Оглас о продаји непокретности означене као кп. 1461/1 к.о. Амајлије

slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. 1461/1, к.о. Амајлије , број 01-022-2/18 од 7. фебруара 2018. године (Службени гласник града  Бијељина број: 3/18) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се:

О Г Л А С  о продаји  непокретности  означене  као  кп. 1461/1 к.о. Амајлије  

1. Град Бијељина продаје непокретности у својини, означене као:
- к.п. број 1461/1 зв. „Циглане чаири“, по култури шума 4. класе, површине 1240 м2, y нарави материјални ров за експлoатацију земље за цигларске производе и шљунка, уписана у лист непокретности број 421 к.о. Амајлије, у којем је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.п. број 1461/1 зв. „Циглане чаири“, по култури шума 4. класе, површине 1240 м2, уписана у зк.ул. број 1663 к.о. Амајлије, у којем је Општина Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1.

2. Продаја непокретности-грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) која ће се одржати 10.03.2018. године, у згради Скупштине Града Бијељина (велика сала) са почетком у 10,00 часова.
 
3. Почетна продајна цијена непокретности за к.п. 1461/1 износи 3.100,00 КМ.

4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај износ не може бити мањи од 1.000,00 КМ и за:
     - к.п. 1461/1 износи 1.000,00 КМ  

Уплату извршити на јединствен рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитације, а доказ о извршеној уплати поднијети Комисији  

Текст комплетног Огласа на линку.


 

Јавни позив SHL-а за пријаве на Move On Семинар

slika

Уколико имате између 16 и 21 годину и идеју шта бисте могли да промијените у свом граду, али немате вјештине и знање, SHL је расписао позив за одржавање Move On Семинара. Први овогодишњи Move On семинар у организацији Fondacija Schüler Helfen Leben одржаће се у Сарајеву од 16. до 18 марта 2018. године.

Посебну пажњу при попуњавању пријавнице, потребно је обратити на дио у којем се описује пројектна идеја. Пријавница се може попунити на сљедећем линку.

SHL из сваког града изабира тим од четири учесника (довољно је да једна од четири идеје прође и сва четири учесника улазе у ужи избор). Након уласка у ужи избор, обавља се интервју путем Скајпа и тако се додатно представљају идеје и обезбјеђују мјеста на Move On Семинару.

Рок за слање пријава је 8. март 2018. године.

Комплетан текст Јавног позива на линку.


 

Оглас о продаји непокретности означене као кп. 1461/1 к.о. Амајлије
0.1 MB
Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за град
0.23 MB
Образац за пријаву на Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од општег интереса за град
0.07 MB
Оглас о поновној продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“
0.22 MB
Образац за суфинансирање пројеката НВО
0.19 MB
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО
0.2 MB
Образац за кандидовање пројекта
0.31 MB
Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина
0.23 MB
Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја - Пријавни формулар
0.67 MB
Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја
3.37 MB
Поновљени Јавни позив за подизање засада и производњу црвене паприке
0.59 MB
Обрасци захтјева за додјелу средстава за набавку опреме за наводњавање
0.6 MB
Правилник о условима и начину коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање
0.22 MB
Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање
0.86 MB
Пријава за Јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу Пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
4.14 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс за пријем приправника
0.08 MB
Образац за пријаву на јавни конкурс
0.13 MB
Образац за пријаву на интерни конкурс
0.12 MB