Документи

НВО

Ранг листа пројектних приједлога ОЦД примљених по јавном позиву за ОЦД у склопу пројекта Reload у Граду Бијељина

Комисија за евалуацију пројектних приједлога је 25. октобра 2017. године извршила евалуацију приспјелих пројектних приједлога.

Укупан број примљених пројектних приједлога је 16 (шеснаест).

Након засиједања Комисије приједлог одабраних пројеката је послат Пројектном одбору УНДП на разматрање и усвајање. Након засиједања Пројектног одбора представника УНДП-а усвојена је сљедећа ранг листа.

Сви пројектни приједлози ће добити обавјештење о рангирању као и упуства за даље активности за одабране пројектне приједлоге.


 

Ранг листа пројектних приједлога ОЦД примљених по јавном позиву за ОЦД у склопу пројекта Reload у Граду Бијељина
0.2 MB
Приручник за невладине организације у Босни и Херцеговини
2.73 MB