Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Прво обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Урбанистички план Града Бијељина

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана града Бијељине, број: 01-022-98/17 од 30.10.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Урбанистички план Града Бијељине

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт Урбанистичког плана града Бијељине.
Нацрт Урбанистичког плана града Бијељине, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 12.12.2017. године до 12.01.2018. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту Урбанистичког плана града Бијељине, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 12.01.2018. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење