Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за најљепшу фотографију Семберије 


 
КОНКУРС „НАЈЉЕПША ФОТОГРАФИЈА СЕМБЕРИЈЕ“
 
Пропозиције за учешће на Конкурсу
 
КАТЕГОРИЈЕ КОНКУРСА
 • Општа категорија
 • Пољопривреда у Семберији
 • Спорт у Семберији
 
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
 • Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно.
 • На Конкурсу могу да учествују физичка лица старија од 18 година (без ограничења у погледу занимања, мјеста становања, држављанства, професионалног или аматерског бављења фотографском умјетношћу и сл.)
 • На Конкурсу не могу учествовати запослени код Организатора Конкурсa и чланови Стручног жирија, односно, њихови блиски сродници (родитељи, супружници, дјеца)
 
РАДОВИ
 • Фотографије морају бити направљене искључиво на територији Града Бијељина
 • Аутори могу да конкуришу на Конкурсу слањем до десет црно-бијелих или колор фотографија у дигиталном облику (за све категорије)
 • Димензије фотографија треба да буду од 13x18 центиметара у 300 пиксела по инчу до 30x40 центиметара у 300 пиксела по инчу, у ЈПГ формату, РГБ
 • Због штампања за потребе изложбе, величина фотографија треба да буде најмање 4000 ДПИ по дужој страни, квалитета од 10 до 12, максимално 4 мегабајта
 • Радови који буду одабрани од стране Стручног жирија биће штампани у одговарајућем формату за потребе излагања на изложби најбољих радова са Конкурса у Музеју Семберије, као и у пратећем каталогу изложбе. Трошкове штампе сноси организатор.
 • Учесници Конкурса могу слати фотографије које су објављене на друштеним мрежама или другим медијима.
 • Фотографије које су продане или предане у власништво другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу се слати на конкурс.
 • Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавјештавања учесника.
 
 
ДОСТАВЉАЊЕ ФОТОГРАФИЈА
Градска управа Града Бијељина
(Конкурс за најљепшу фотографију Семберије)
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
 • Приликом слања фотографија обавезно је:
 • назначавање за коју категорију Конкурса се фотографија шаље
 • давање назива фотографији (нпр. „Љето у Бијељини“, „Боје семберског жита“, „Спорт за све“…)
 • Навођење личних података – имена, презимена, адресе електронске поште и броја телефона
 
ИЗБОР НАЈБОЉИХ ФОТОГРАФИЈА И НАГРАДЕ
 • Одлуку о избору најбољих фотографија доноси Стручни жири
 • Награде за најбоље фотографије на Конкурсу по категоријама:
  - Најбоља фотографија Града Бијељина – златна медаља и новчана награда од 500 КМ
  - Најбоља фотографија Града Бијељина, 2. мјесто – сребрна медаља и новчана награда од 300 КМ
  - Најбоља фотографија Града Бијељина, 3. мјесто – бронзана медаља и новчана награда од 200 КМ
  - Најбоља фотографија у категорији „Пољопривреда у Семберији“ – златна медаља и новчана награда од 250 КМ
  - Најбоља фотографија у категорији „Спорт у Семберији“ – златна медаља и новчана награда од 250 КМ
  - Радови који се истичу по свом квалитету – Похвала
 • Стручни жири задржава право да не додијели све награде
 
УСЛОВ УЧЕШЋА
 • Фотографије за које су аутори награђени једном од медаља или похвалом прелазе у власништво Организатора који задржава право да их користи на примјерен начин у штампаним и електронским материјалима за потребе промоције Града Бијељина уз обавезно навођење имена аутора фотографија, без плаћања накнаде аутору
 • Фотографије за које аутори не буду награђени једном од медаља или похвалом биће враћене ауторима и Организатор нема право њиховог коришћења
 • Фотографије које на себи имају потпис аутора (wаtermark) неће бити прихваћене и моле се учесници Конкурса да фотографије обиљежене на овај начин не шаљу
 
ТЕРМИНИ
 • Рок за слање радова је 30. мај 2020. године
 • Стручни жири ће своју одлуку саопштити почетком јуна 2020. године
 • Термини уручења награда и изложбе одабраних радова биће одређени накнадно.
 
ПУБЛИЦИТЕТ
 • Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (као што су: лично име, слика, видео материјал и слично) могу од стране Организатора објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.
 
ОБЈАВА, ИЗМЈЕНА ПРАВИЛА, ПРЕКИД КОНКУРСА
 • Текст конкурса ће бити објављен на званичној интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org и у „Независним новинама“.
 • Организатор може промијенити било које од наведених правила Конкурса, без претходног обавјештавања корисника
 • Конкурс може бити прекинут у случају више силе
 • Обавјештење о евентуалним измјени правила или прекиду Конкура биће објављено на званичној интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org и у „Независним новинама“.
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 • Додатне информације се могу добити преко адресе електронске поште: [email protected].