Званична интернет презентација
Град Бијељина

Комунална полиција: Уређенија дворишта - љепша Бијељина​Након најаве Комуналне полиције да ће појачати контролу одржавања уредности дворишта и других површина у приватном власништву, многи власници земљишта су самоиницијативно или након опомене, уредили своја дворишта. До сада је уређено преко седамдесет дворишта, за 27 су издата рјешење о чишћењу, а у поступку је 17 запуштених дворишних површина.
У Комуналној полицији истичу да су највећи проблем дворишта која власници годинама не одржавају или код којих нису ажурирани подаци у власничким књигама, тако да није јасно ко су прави власници некретнина, због чега није могуће уручити опомену, нити одредити казну за неодржавање дворишта.
Одлуком о комуналном реду Града Бијељина прописано је да власници, односно корисници зелених површина уз пословне и стамбене зграде, неизграђеног грађевинског земљишта, као и других сличних површина видљивих са уличне стране, морају те површине редовно одржавати у чистом и уредном стању, што подразумијева да се на наведеним површинама не може налазити оструга, дивље шибље, отпад и слично. Истом Одлуком, забрањено је да се у дворишту и око зграда од уличне стране, држи отпад и дотрајале ствари (аутомобилске олупине, старе машине, даске и слично) које својим изгледом и нередом нарушавају изглед насеља.
Казне за овај прекршај су високе - за правна лица од 3.000 до 6.000 конвертибилних марака, одговорна лица у правном лицу од 550 до 850 КМ, предузетнике од 700 до 1.000 КМ, а за физичка лица од 500 до 800 КМ.