Званична интернет презентација
Град Бијељина

Донатор задовољан реализацијом пројеката

Пројекат опремања нове шалтер сале и пројекат успостављања међуопштинске сарадње у пољопривредном сектору, које је Град Бијељина суфинансирао заједно са Владом Швајцарске Конфедерације, оцијењени су од независне ревизорске куће као позитивно реализовани, без мишљења резерве.Током марта, ревизорска кућа коју је ангажовала Влада Швајцарске, извршила је детаљну контролу документације и обавила разговоре са члановима пројектних тимова оба пројекта. Том приликом, ревизори су утврдили да током спровођења пројеката нису постојале неправилности, те да су поштоване све прописане процедуре.Ради пружања квалитетнијих административних услуга грађанима и пословном сектору, у септембру 2015. године је завршено опремање нове шалтер сале, за шта је издвојено 165.000 КМ. Од тога, 121.000 КМ је обезбијеђена из градске касе, док је 44.000 КМ обезбијеђено из донаторских средстава.Други пројекат „Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде на подручју Града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик“ реализован је у циљу унапређења пољопривредне производње на подручју ових локалних заједница, кроз формирање Међуопштинског савјета за пољопривреду и повећањем површина за производњу поврћа у пластеницима. Пројекат је спровео UNDP, а његова укупна вриједност износила је 150.000 КМ. Половину средстава обезбиједио је Град, док је другу половину обезбиједила Влада Швајцарске.Пројекти су реализовани у склопу програма „Интегрисани локални развој“ (ILDP) који представља заједничку иницијативу Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и Развојног програма Уједињених нација (UNDP).