Званична интернет презентација
Град Бијељина

Представљене наредне активности за борбу против мржње


Коалиција за борбу против мржње „Узбуна“ представила је Нацрт акционог плана за унапређење повезаности заједнице од 2019. до 2022. године на којем су претходних мјесеци радили њени чланови. 
Иницијатива за израду и усвајање Акционог плана има за циљ додатно усаглашавање и координацију активности Коалиције „Узбуна“ са радом институција и организација цивилног друштва, као и олакшавање планирања када је ријеч о раду на превенцији манифестација мржње у заједници.
Презентацији су присуствовали представници градског Одјељења за друштвене дјелатности, Удружења „Еко пут“, Удружења „Нада“, Удружења за промоцију образовања Рома „Отахарин“,  Удружења „Бон сан“, Фондације „Лара“, као и представник Мисије ОЕБС-а.
Према закључцима Коалиције, кривична дјела и инциденти почињени из мржње имају снажнији утицај на жртве него „обична“ кривична дјела, јер шаљу поруку цијелој заједници да се тим особама ускраћује право да буду дио друштва.
Активности које ће у наредном периоду и у складу са идентификованим циљевима бити реализоване од стране Коалиције за борбу против мржње „Узбуна“ и њених партнерских установа и организација ће обухватити обиљежавање 21. маја – Међународног дана културне различитости, 12. августа – Међународног дана младих и 16. новембра – Међународног дана толеранције. Биће промовисана и важност рада на сузбијању мржње на Сајму менталног здравља у Бијељини и организован сусрет свих актера у заједници који раде на сузбијању мржње са представницима медија активних на подручју Града и представницима Универзитета на подручју Града.
У плану је израда „Упутства за постизање веће присутности позитивних наратива на друштвеним мрежама“, као и организовање фестивала младих извођача, умјетника и спортиста аматера посвећеног толеранцији.
Коалиција планира и едукације за младе на теме: Заговарање и лобирање, Израда позитивних наратива на друштвеним мрежама, Борба против дискриминације, али и кампању за младе на друштвеним мрежама под називом „Шта те мотивише?“.