Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за невладине организације и удружења грађана за упис у ажурирани регистар Градске управеГрадско Одјељење за друштвене дјелатности ажурира евиденцију невладиних организација и удружења грађана са сједиштем на подручју Града Бијељина, с циљем утврђивања тачног броја регистрованих и активних удружења, односно, унапређења сарадње са невладиним сектором у Граду Бијељина.
- Позивамо невладине организације и удружења грађана, која имају сједиште на подручју Града Бијељина, да Одјељењу за друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина доставе попуњен захтјев за упис у регистар невладиних организација и удружења грађана, да бисмо их на тај начин евидентирали у ажурираном регистру - навели су у Одјељењу.
Захтјев за упис у регистар невладиних организација и удружења грађана може се преузети са званичне интернет-странице Града Бијељина на следећем линку:
 

Захтјев мора бити електронски попуњен, овјерен печатом удружења и потписан од стране лица овлаштеног за заступање и представљање удружења. Такође, уз попуњен захтјев је неопходно доставити и копије рјешења о првој регистрацији и посљедњим измјенама и допунама (ако постоје), као и копију ЈИБ-а. Крајњи рок за достављање захтјева је 8. март ове године.
У овом Одјељењу су појаснили да се Захтјев за упис у регистар невладиних организација и удружења грађана на подручју Града Бијељина са пратећом документацијом достави:
- у затвореној коверти са назнаком „Пријава на Јавни позив за упис у регистар невладиних организација и удружења грађана“,
- лично путем пријемне канцеларије или
- путем поште на адресу: 
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за друштвене дјелатности
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1
76 300 Бијељина.
За све додатне информације невладине организације и удружења се могу обратити службеницима Одјељења за друштвене дјелатности Милици Ступар на адресу електронске поште [email protected] и Далибору Тодоровићу на адресу електронске поште dalibor. [email protected].