Званична интернет презентација
Град Бијељина

Високе казне за непримјерено одлагање животињских лешева


      
​Ветеринарска инспекција појачаће у наредном периоду контролу одлагања лешева животиња, а казна за сва лица која их буду бацала у ријеке или друге водене токове и одводе, омогућавајући на тај начин ширење заразе, износиће до 3.000 КМ, саопштено је из Одјељења за инспекцијске послове Града Бијељина.
- Бачени леш или дијелови трупа или органа животиње представљају потенцијални извор заразе за околину. Осим у водене токове, забрањено је да буду бачени на отвореном простору, на путевима, у шумама и на другим мјестима. Власници животиња, на основу Закона о ветеринарству, дужни су да пријаве угинуће животиња зоохигијеничарској служби и да се придржавају упутстава у вези са одлагањем лешева, као и да о угинућу животиње обавијесте Ветеринарску инспекцију – изјавио је начелник градског Одјељења за инспекцијске послове Бобан Јовичевић.
Он је навео да су власници обавезни да, уколико сумњају да је животиња угинула од заразне болести, о томе обавијесте овлашћену ветеринарску организацију која ће узети патолошки материјал и послати га на испитивање ради установљавања узрока угинућа.
- Зоохигијенска служба је дужна да, када је то потребно, обезбиједи превоз леша са мјеста угинућа до мјеста за преглед лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбиједи дезинфекцију мјеста угинућа, возила и опреме. Ово је од нарочитог значаја са аспекта сузбијања болести које се са животиње, односно леша, могу пренијети на човјека или на друге животиње – истакао је Јовичевић.
Уколико одговорна лица не испоштују наведене одредбе Закона о ветеринарству, чланом 120. овог закона предвиђене су новчане казне у износу од 1.000 до 3.000 КМ за привредно друштво или друго правно лице, од 300 до 900 КМ за одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу, од 1.000 до 3.000 КМ за предузетнике, односно од 500 до 1.500 КМ за физичко лице.
Ветеринарска инспекција ће са циљем појачане контроле увести и дежурства у дане викенда.