Званична интернет презентација
Град Бијељина

Започета израда Урбанистичког пројекта нове пословне зоне у центру Бијељине
Представници Одјељења за просторно уређење Града Бијељина, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ и компаније „НСГ рент“ ДОО Зворник потписали су уговор о изради Урбанистичког пројекта „Пословни, комерцијално-административни центар“, у оквиру Регулационог плана „Центар града“.
 
Градска управа Града Бијељина је наручилац, Одјељење за порсторно уређење је носилац припреме, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ је носилац израде, а компанија „НСГ рент“ ДОО Зворник је инвеститор у изради Урбанистичког пројекта и власник површине, која обухвата 0,28 ха, на коју се пројекат односи.
 
Површина на коју се пројекат односи се налази на углу улица Николе Тесле и Вука Караџића, односно раскрсници поред Основног суда. Ова локација је у градском језгру, а у оквиру исте већ дуги низ година егзистирају стари објекти у улици Николе Тесле који трпе честе санације и реконструкције, те привремени монтажни киосци оријентисани на улицу Вука Караџића. Урбанистички пројекат ће дати потпуно нови изглед овој атрактивној локацији, са акцентом на пословање, и створиће неопходне услове за изградњу објеката, инфраструктуре и уређења простора на одговарајућем нивоу и према потребама града.
 
Укупна вриједност израде Урбанистичког пројекта „Пословни, комерцијално-административни центар“, у оквиру Регулационог плана „Центар града“, износи 15.344,55 конвертибилних марака.