Званична интернет презентација
Град Бијељина

Створени услови за почетак експропријације земљишта за Дрински насип
Градскa управa Града Бијељина је oбезбиједила банкарску гаранцију у износу од 1.000.000 конвертибилних марака за спровођење поступка експропријације за изградњу насипа за заштиту од поплава града Бијељина од великих вода ријеле Дрине (II фаза, етапа 4).

Ово чином су створени услови за почетак експропријације земљишта на пројектованој траси насипа, након чега ће следеће године бити могуће добити грађевинску дозволу и почети изградњу Дринског насипа.

Изградња насипа у оквиру II фазе, етапе 4 биће вршена на на најугроженијем дијелу дринске обале, од ушћа ријеке Јање у Дрину до уставе „Дашница“, у дужини од 2,8 километара. На овом дијелу трасе насипа потребно је извршити експропријацију 168.000 квадратних метара земљишта, а цијена по којој ће бити вршен откуп износи пет конвертибилних марака по квадратном метру, што је иста цијена по којој је плаћано и земљиште експроприсано за потребе изградње ауто-пута.