Званична интернет презентација
Град Бијељина

Рјешење о уклањању дијела Задружног дома у Батковићу
Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина донијело је рјешење којим се дозвољава уклањање дијела некадашњег Задружног дома у Батковићу, који је напуштен и значајно девастиран, те представља безбједносни ризик за становнике ове мјесне заједнице, а његова реконструкција у изворном стању је практично немогућа.
 
Објекат Задружног дома у Батковићу је изграђен 1951/1952. године и не користи се у последњих десетак година. Због непоштовања амортизацијских рокова, односно невршења нужних замјена дотрајалих елемената конструкције, урушени су дрвена кровна конструкција и дашчано-тршчани строп, у потпуности су девастирани ентеријер, екстеријер и инсталације, а на конструктивним носећим спољним зидовима појавиле су се видљиве прслине.
 
Покренут је поступак јавне набавке радова у коме ће бити изабрана најповољнија понуда правног лица овлаштеног за обављање дјелатности уклањања објеката, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу Републике Српске. Приликом извођења радова не смије бити нарушена безбједност људи, сусједних објеката, саобраћаја и околине, а материјал настао уклањањем дијела објекта мора бити прописно одложен, најкасније 7 дана од завршетка радова, на Регионалну депонију у Бријесници.