Званична интернет презентација
Град Бијељина

Подршка регионалном тематском умрежавању организација цивилног друштва


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА у склопу пројекта Европске Комисије CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015.
Подршка регионалном тематском умрежавању организација цивилног друштва – " OCD као равноправни партнери у надгледању јавних финансија"
BMPF позива све организације цивилног друштва / невладине организације из Босне и Херцеговине, да поднесу приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима пројекта Balkan Monitoring Public Finances и у фокусу имају сљедеће приоритетне области:
– оснаживање НВО кроз повећање знања из области јавних финансија, надгледања јавних финансија, давања приједлога и учествовања у процесима креирања политика, подизања свијести јавности, олакшавање дискусије са политичким актерима и другим релевантним стакехолдерима, комуникација и заговарање за бољу одговорност и транспарентност у области јавних финансија
– подржавање медија да комуницирају и адекватно информишу јавност о питањима или политичким процесима везаним за јавне финансије
– подстицање стручњака да спроводе истраживања и студије о специфичним темама за јавне финансије
– креирање платформе за сарадњу или подржавање умрежавања између различитих заинтересованих страна за стварање транспарентних и одговорних процеса политике и одлучивања у области јавних финансија.
 Пројекти адекватни за овај јавни позив су они чији тражени буџети буду између 4.000 евра и 8.000 евра.
 Пројекат BMPF задржава право да не додијели сва расположива средства, у случају да пројектни приједлози не испуњавају задате критеријуме. Расположива средства за овај позив су 45.600 евра.
 Трајање пројекта може бити између 4 и 6 мјесеци и пројекти морају бити имплементирани у периоду од децембра 2018. и маја 2019. године. Активности које су се десиле прије овог датума не могу бити финансиране.
 
Учествовање у овом јавном позиву отворено је за све на једнакој основи, за OCD и НВО (удружења или фондације) формално регистроване у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Србији, у складу са важећим законским прописима.
 Све заинтересоване организације цивилног друштва могу пронаћи детаљне информације о условима за аплицирање и критеријуме за финансирање пројеката у Смјерницама за апликанте, што је саставни дио документације јавног позива.
 Рок за достављање апликација је четвртак, 1. новембар 2018. године до 12:00 часова.
 За Босну и Херцеговину пројектни приједлози би требало да буду предати на српском језику. Партнерска организација која ће водити цијели процес у БиХ је Центар за екологију и енергију.

Више информација на:
http://ekologija.ba/2018/10/02/balkan-monitoring-public-finance-objavljuje-javni-poziv-za-organizacije-civilnog-drustvanevladine-organizacije/

Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице и услове Јавног позива, јер је то једини валидни извор информација. Одсјек за ЛЕР и ЕИ само прослеђује информације, али није одговоран за измјене које донатор може да направи.