Званична интернет презентација
Град Бијељина

Отворен позив за техничку подршку развоју дијаспорских инвестицијаУСАИД Пројекат "Диаспора Инвест" расписао је јавни позив за пријаву за техничку подршку компанијама регистрованим у посљедњих пет година, а у којима удио у власничкој структури или директну пословну везу са њима имају чланови босанскохерцеговачке дијаспоре.
 
Наведена технчка подршка се пружа у областима унапређења производних процеса и услуга, развоју производа, обуци особља, процесима церитификација као и другим процесима од важности за пословање.
 
Потенцијални корисници могу упутити упит путем е-маила [email protected] или на телефон 033 550 971. Након првог контакта биће извршене провјере о испуњености услова, те ће корисници бити даље контактирани кроз Бизнис центар бх. дијаспоре.
 
Техничка подршка
 
Техничка подршка може укључити подршку у активностима фокусираним на развој производа и услуга, унапређење процеса управљања, унапређење економичности и оптимизације производних процеса, увођење напредних технолошких ријешења и опреме, обуку особља, процес цертификације, истраживање тржишта, израду студија изводљивости, израду развојне стратегије, креирање бизнис плана, маркетинг плана и комуникацијско планирање итд.
 
Након процеса пријаве, све квалификоване фирме ће бити контактиране од стране особља УСАИД Диаспора Инвест пројекта како би се након увида у стадијум пословања и потребе фирме идентификовале потребе и оптимални облик и врста техничке подршке коју пројекат може пружити.  Након утврђивања врсте и оптималног модалитета подршке приступа се идентификацији консултаната, дефинисању рокова, и изради уговора о техничкој подршци.
 
Право на техничку подршку у оквиру пројекта УСАИД Диаспора Инвест
 
УСАИД Диаспора Инвест пројекат је усмјерен на подршку нових или проширењу пословања постојећих предузећа повезаних с дијаспором. Пословни субјекти морају задовољити неколико критеријума како би имали право на техничку подршку у оквиру пројекта.
 
1. Правни статус: техничка помоћ може бити доступна за мала и средња предузећа регистрована у Босни и Херцеговини. Предузећа која су у поступку регистрације се такође могу пријавити за евентуалну техничку помоћ.
 
2. Старост предузећа: предузећа/подносиоци пријаве, морају имати статус стартупа или предузећа основаног највише пет година (0 – 5 година старости) прије датума објаве Позива за пријаву.
 
3. Веза са дијаспором: Предузећа која се желе пријавити за техничку помоћ морају имати успостављену везу са чланом дијаспоре коју могу и доказати. Ова веза се може доказати кроз:
 
(и) најмање 25% власничког удјела члана дијаспоре у предузећу, било директно као појединац или преко предузећа у већинском власништву члана дијаспоре. Власнички удио члана дијаспоре мора бити доказив кроз важећи уговор, акт оснивања и/или испис из регистра о оснивању предузећа; и/или
 
(ии) доказиво партнерство с чланом дијаспоре. Партнерство се мора поткријепити доказом власничког односа, трговинским и/или уговорним односом, заједничким подухватом или другим правним односом као прихватљивим облицима нефинансијских доприноса пословном приједлогу
 
Члан дијаспоре дефинише се као исељеник/ци и њихови потомци који живе изван земље рођења или поријекла, било на привременој или трајној основи, али и даље имају значајне везе са земљама поријекла. Статус члана дијаспоре мора бити доказан важећим документом који указује на пребивалиште изван БиХ са укупним трајањем од најмање три године. Особа се такође може сматрати чланом дијаспоре ако се вратила у Босну и Херцеговину и има трајно пребивалиште у БиХ унутар три године прије датума када је поднесен захтјев.  Ова  особа дужна је доказати важећим документима да је имала континуирани боравак у иностранству у трајању од три године.
 
4. Пословни сектор: УСАИД Диаспора Инвест ће дати приоритет предузећима у "производним" секторима, с посебним нагласком на пољопривреду, туризам, информациону и комуникацијску технологију, металопрерађивачку индустрију, дрвну индустрију, друге прерађивачке индустрије и енергетски сектор. Предузећа која се желе пријавити за техничку помоћ у другим секторима могу се сматрати прихватљивима ако показују снажну усклађеност с циљевима пројека
 
5. Пријава у оквиру овог Позива није могућа за: непрофитне организације, институције (државне, ентитетске или локалне), запослене, уговараче или чланове породица запослених УСАИД Диаспора Инвест пројекта, као и странке које имају забрану учешћа у програмима Федералне набавке Сједињених Америчких Држава или програмима подршке који не подразумијевају набавке.
 
Процес пријаве
 
Пријава је могућа искључиво електронски, слањем е-маила на[email protected]  у коме наводите назив компаније и име контакт особе задужене за даљу комуникацију са пројектом УСАИД Диаспора Инвест. Позив је отворен до 20.05.2019. године.