Званична интернет презентација
Град Бијељина

Други позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Фонда за изградњу административних капацитета у Дунавском региону (Building Administrative Capacities in the Danube Region - BACID).


​ Други позив за достављање пројектних приједлога отворен је до 02. августа 2019. године.
 BACID Фонд подржава размјену знања између субјеката у Аустрији и држава Западног Балкана и Републике Молдавије у оквиру економских, еколошких и социјалних стубова одрживог развоја.

Позив је усмјерен на сферу јавне управе, организације цивилног друштва, универзитете, медије, као и послове у области европских интеграција и доприношење испуњавању циљева одрживог развоја.

 Потребно је да су подносиоци пројектног приједлога:
-          Правна лица регистрована у некој од земаља обухваћених Позивом;
-          Јавни или приватни ентитет, укључујући пословни сектор и непрофитне организације;
-          Успостављени најмање дванаест мјесеци прије објављивања Позива.

 Позивом су обухваћене сљедеће активности:
-          експертска подршка и менторство;
-          организација радионица, семинара и обука;
-          израда извјештаја, студија, анкета и других докумената (нпр. водич, моделска одлука итд.).
 Буџет Позива износи 60 000 евра.

 У прилогу достављамо Смјернице за апликанте са свим релевантним информацијама, начину аплицирања, условима и критеријумима аплицирања, а све додатне информације доступне су на сљедећој интернет страници: 

 http://www.bacid.eu/Calls.