Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града БијељинаНа основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 10. Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), а у складу са Програмом рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2019. годину, в.д директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

Јавни позив за подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града Бијељина

1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава послодавцима: а) у функцији запошљавања у циљу повећања продуктивности и конкурентности б) у функцији улагања у унапређење технолошких процеса: набавку машина опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава- рефундација  новооснованим привредним друштвима и самосталним предузетницима који обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.

 2. Намјена

Подстицаји су намијењени:
Привредним друштвима и самосталним предузетницима који су основани у 2019. години, који обављају производну и услужну дјелатност (осим трговине и угоститељства) на подручју Града Бијељина, у износу од 30.000,00 КМ. Максималан појединачни износ до 8.000,00 КМ.

Могу остварити право за следеће намјене:
За запошљавање нових радника.
За набавку основних средстава машина, опреме и алата.

Цјелокупан текст јавног позива можете погледати на сљедећем линку.