Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавна расправа у вези са Нацртом Локалног еколошког акционог плана за Град Бијељину за период 2018-2028РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
 
Број: 02-014-1-1159/19
Датум: 04.03.2019. године
                       
 
Градоначелник Града Бијељина објављује:
 
 
 
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
 
 
 
Позивају се грађани као и стручна јавност да се упознају са текстом Нацрта Локалног еколошког акционог плана за Град Бијељину за пери од 2018. до 2028. године. Увид у текст Нацрта  можете видјети на огласној табли Градске управе, у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и на званичној интернет страници Града Бијељина  (www.gradbijeljina.org) :
 

 
Учесници у јавној расправи могу најкасније до 26.03.2019. године до 14,00 часова доставити примjедбе, приједлоге и сугестије Комисији за припрему ЛЕАП-а за Град Бијељину, Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у писаниј форми или на мејл адресу: [email protected]
Дана 27. 03.2019. године са почетком у 12,00 часова у великој сали Скупштине Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, одржаће се јавна сједница на којој ће се презентовати извјештај о спроведеној јавној расправи уз учешће заинтересованих грађана и стручне јавности.
 
 
                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 
                                                                                                                      Мићо Мићић