Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020 под називом „Подршка пројектима европске сарадње 2020“


 
Крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 27. новембар 2019. године до 17.00 часова (Бриселско вријеме).
 
Главни циљеви подршке пројектима европске сарадње су:
 • Ојачати капацитет европског културног и креативног сектора да дјелује транснационално и међународно;
 • Промовисати транснационални тираж културних и стваралачких дјела, и културних и стваралачких појединаца, посебно умјетника;
 • Допринијети развоју публике и побољшати приступ културним и креативним дјелима у Унији и шире, са посебним фокусом на дјецу, младе, особе са инвалидитетом и недовољно представљене групе;
 • Побошљати иновације и креативност у области културе, на примјер путем тестирања нових пословних модела и промовисања иновативних преклапања са другим секторима.
Да би се постигли ови циљеви, Позив за достављање пројектних приједлога се фокусира на сљедеће приоритете:
 • Промовисати транснационалну мобилност умјетника и професионалаца с циљем омогућавања сарадње на међународном нивоу и интернационализације каријере;
 • Развити публику и побољшати приступ европским културним и креативним дјелима са посебним фокусом на дјецу, младе, особе са инвалидитетом и недовољно заступљене групе;
 • Побољшати капацитете развијањем нових вјештина за културне професионалце те промовисањем иновативних приступа креирању, новим и иновативним моделима прихода, управљања и маркетинга за културни сектор, посебно у погледу дигиталног помака;
 • Допринијети друштвеној интеграцији миграната и избјеглица јачањем интеркултуралности дијалога, промоција заједничких вриједности ЕУ и међусобно разумијевање и поштовање других култура;
 • У складу са приоритетима Европске године културне баштине 2018, подићи свијест о заједничкој историји и вриједности и јачати осјећај припадности заједничком европском простору.
   
 Укупан буџет Позива за достављање пројектних приједлога износи око 48 444 000 евра.
 
У прилогу достављамо Позив за достављање пројектних приједлога, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2020_en.
 

Молимо апликанте из Републике Српске да на имејл [email protected] потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.