Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив у оквиру пројекта „Стварање повољнијег окружења за цивилно друштво“ (EMBRACE) који спроводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP), а финансира Влада Краљевине НорвешкеРок за достављање приједлога пројеката је 7. фебруар 2020. године до 17:00 часова.
Циљ Позива је јачање капацитета организација цивилног друштва (ОЦД) ради унапређења квалитета услуга које се пружају грађанима у локалним заједницама.
EMBRACE пројекат реализоваће се у најмање 10 локалних заједница.
Право учествовања у предметном позиву имају све ОЦД (удружења или фондације) из Републике Српске.
 Позив се односи на шест тематских области:
  •            млади, омладински активизам и волонтеризам;
  •            социјална инклузија и социјалне услуге за рањиве категорије;
  •            грађанско учешће и волонтеризам у заједници;
  •            равноправност полова;
  •            заштита околине;
  •            људска права.
Овим позивом предвиђена је додјела средстава у два LOT-а:
  • LOT 1 – oд 5 000 до 20 000 KM
  • LOT 2 – од 20 000 до 60 000 KM
Трајање предложених пројеката је минимално пет, а максимално седам мјесеци. Одобрени пројекти морају бити реализовани у периоду март - септембар 2020. године.
Информативни састанак „Отворени дан“ одржаће се у Бањалуци 21. јануара 2020. године, у Хотелу Палас, Краља Петра I Карађорђевића 60, од 09:00 до 10:00 часова.
У прилогу достављамо Смјернице, а детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=62523.