Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање пројектних приједлога “Подршка европским малим и средњим предузећима да учествују у јавним набавкама ван ЕУ”​У оквиру Програма EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)  2014-2020 је отворен позив за достављање пројектних приједлога “Подршка европским малим и средњим предузећима да учествују у јавним набавкама ван ЕУ”.
Рок за достављање пројектних приједлога је 15. септембар 2020. године до 17:00 часова.
Општи циљ Позива је побољшати приступ малих и средњих предузећа (МСП) јавним набавкама у земљама које нису чланице Европске уније а са којима је ЕУ потписала билатерални или мултилатерални споразум о јавним набавкама.
Овом акцијом ће се суфинансирати активности пословних организација које подржавају интернационализацију МСП-а и учешће у јавним набавкама, а самим тим ће овим организацијама омогућити развијање капацитета за помоћ МСП. На тај начин организације ће моћи да дистрибуирају стечене информације у одговарајућем формату малим и средњим предузећима и подрже их у процесу надметања изван ЕУ, укључујући све аспекте које ово подразумијева, као што је изградња конзорција.
Активности ће се спроводити у двије фазе:
Припремна фаза, у којој ће се од сваког финансираног конзорцијума тражити да развије стратегију интернационализације и план њеног спровођења, на основу одабраних држава чланица ЕУ и трећих земаља, и фаза имплементације, у којој ће сваки конзорцијум примјењивати стратегију интернационализације, прикупљати податке, промовисати пројекат и дистрибуирати резултате.
Укупан буџет позива износи 2.000.000 еура, а максимални грант по пројекту износи 400.000 еура.
 На предметни позив могу да се пријаве правна лица, јавне институције и непрофитне организације, универзитети, образовне институције и истраживачки центри, уз формиран конзорцијум.
Конзорцијум треба да буде састављен од најмање три правна лица из најмање три различите државе чланице ЕУ или земље учеснице Програма EU COSME
Више о јавном позиву можете пронаћи на сљедећем линку: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020