Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ КАТЕГОРИЈА ДРУШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА


 
Град Бијељина у партнерству са организацијом „CARITAS ŠVICARSKA” и Удружењем „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња ОТАХАРИН“, у оквиру пројекта „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ позива сва заинтересована физичка лица са територије Града Бијељина да учествују у програму запошљавања маргинализованих категорија друштва.
 
Пројектом „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ подстиче се стварање нових радних мјеста и самим тим побољшава доходак, образовање, приступ социјалним услугама и јача развој заједнице кроз иновативан програмски приступ.
У циљу смањења незапослености и стварања нових радних мјеста за запошљавање маргинализованих категорија друштва, позивамо физичка лица са територије Града Бијељина да учествују у Програму запошљавања маргинализованих категорија друштва.
 
Позивамо све заинтересоване особе, различитих нивоа образовања, да се пријаве, укључујући и оне са високим стручним образовањем (ВСС). Овај позив је посебно усмјерен према идентификованим категоријама, са нагласком на маргинализоване скупине.
 
Заинтересована физичка лица могу да доставе пријаву за сљедеће позиције:
 1. Радник у производњи и монтажи столарије
 2. Радник у производњи прозора и врата
 3. Радник у производњи вунених тепиха
 4. Трговац на одјелу електро-материјала (средња стручна спрема)
 5. Трговац
 6. Административни радник
 7. Конобар
 8. Кувар
 9. Возач ТМВ
 10. Електричар
 11. Електро-инсталатер
 12. Оператер на машинама за обраду метала
 13. Руковалац грађевинских машина (са или без положеног испита)
 14. Руковалац на виљушкару
 15. Помоћни радник на виљушкару
 16. Помоћни радник у производњи (неквалификовани радници)
 17. Помоћни радник у производњи намјештаја
 18. Помоћни радник у лимарској дјелатности
 19. Помоћни радник (НК), техничари (ПК, ССС) у обради и производњи потпале
 20. Столар
 21. Радник на простим столарским пословима
 22. Радник на сложеним столарским пословима
 23. Бравар
 24. Варилац
 25. Асистент у пословима превоза дјеце са сметњама у развоју
 26. Физички радник у производњи опекарских производа
 27. Диломирани економиста
 28. Дипломирани правник
 29. Професор енгеског језика и књижевности
 30. Машински инжењер (VI или VII степен)
 31. Инжењер електротехнике (VI или VII степен).
 
Заинтересована физичка лица са територије Града Бијељина треба да изаберу један од понуђена два начина за пријаву:
1. попунити пријаву кликом на овај линк: https://forms.gle/FxfecyUV63pqiePM7 
2. пријаву са копијом личне карте доставити лично или путем поште на адресу:
 
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за друштвене дјелатности
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1
76 300 Бијељина
Са назнаком: „Пријава на Позив за учешће у програму запошљавања маргинализованих категорија друштва са територије Града Бијељина“
 
Одабир корисника програма запошљавања маргинализованих категорија друштва вршиће се у двије фазе у складу са унапријед одређеним критеријумима. Прва фаза одабира корисника подразумијева преглед и оцјену пристиглих пријавних образаца, те интервју са особама које испуњавају критеријуме позива. Друга фаза подразумијева упознавање и интервју са потенцијалним послодавцима.
 
За више информација о избору корисника, погледајте детаљне критеријуме.
 
Рок за пријаву 15 дана од дана објављивања.
 
Додатне информације о начину пријаве и реализацији програма запошљавања маргинализованих категорија друштва за физичка лица можете добити путем позива на бројеве телефона 055/233-132 и 055/233-155 као и на [email protected] и [email protected] .
 
Физичка лица ће бити контактирана и обавјештена о резултатима Позива за учешће  у програму запошљавања маргинализованих категорија друштва са територије Града Бијељина најкасније 15 дана након завршетка рока за достављање пријаве.
 
Број: 02-014-1-2728/23
Датум: 20. септембар 2023. године