Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о јавној расправи – Нацрт измјене дијела регулационог плана „МЗ Дашница“ у БијељиниРЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-58/20
Датум: 19.02.2020. године
 

​Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 48. став (6) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) објављује
 
О Г Л А С
о јавној расправи – Нацрт измјене дијела регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини
 
Обавјештавају се власници непокретности у обухвату измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини и друга заинтересована лица да ће јавна расправа о нацрту овог документа просторног уређења бити одржана у Великој сали Скупштине града у згради Градске управе Бијељина у понедељак 24.02.2020. године у 11 часова (Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 у Бијељини).
На јавној расправи се разматра став носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима поднесеним на нацрт плана током јавног излагања.
Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.
           
  
 
                                                             Одјељење за просторно уређење