Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о јавном излагању Нацрта урбанистичког плана „Јања“ у БијељиниРЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-68/20
Датум: 24.02.2020. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 47. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) објављује
 
О Г Л А С
о јавном излагању Нацрта урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини
 
   Обавјештавају се власници непокретности у обухвату Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини и друга заинтересована лица да ће нацрт овог документа просторног уређења бити изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), у просторијама Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (Карађорђева улица број 33) и Дому културе у Јањи у периоду од 03.03. до 01.04.2020. године.
      Појашњења о предложеним планским рјешењима заинтересована лица могу добити током трајања јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина, сваким радним даном од 08 до 15 часова.
     Приједлози, примједбе и мишљења на нацрт плана заинтересована лица могу доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе града Бијељина путем писарнице и имејла: [email protected] током трајања јавног излагања.
        Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5).
           
 
 
 
Одјељење за просторно уређење