Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о јавном излагању Нацрта урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини (други пут)РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-105/20
Датум: 16.03.2020. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 47. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) објављује
 
Оглас о јавном излагању Нацрта урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини
(други пут)
 
   Обавјештавају се власници непокретности у обухвату Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини и друга заинтересована лица да је нацрт овог документа просторног уређења изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), у просторијама ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина (Карађорђева улица број 33) и Дому културе у Јањи, у периоду од 03.03. до 01.04.2020. године.
      Појашњења о предложеним планским рјешењима заинтересована лица могу добити током трајања јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина, сваким радним даном од 08 до 15 часова.
       Приједлози, примједбе и мишљења на нацрт плана заинтересована лица могу доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина путем писарнице и имејла: [email protected] током трајања јавног излагања.
       Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина (соба број 5).
           
 
 
 
Одјељење за просторно уређење