Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u 2019. godiniNa osnovu člana 17. stav 2. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/19), člana 13. Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/19), a u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-2- 2715/19 od 17.10.2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/19), ministar privrede i preduzetništva raspisuje: 
 
Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u 2019. godini 
 
Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u male investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2019. godinu na poziciji 415200 -Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija. Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 1.400.000 KM. Dodjela podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: podsticaji) izvršiće se u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon), Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Uredba) i Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012- 2-2715/19 od 17.10.2019. godine, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.