Званична интернет презентација
Град Бијељина

Град субвенционише превоз ученикаГрадска управа ће субвенционисати трошкове превоза ученика основних школа на подручју Града Бијељина који до школе путују са удаљености веће од четири километра, одлучено је на 39. засједању Скупштине Града.
Трошкови превоза биће исплаћивани за прво полугодиште школске 2020/2021. године превознику са којим су основне школе закључиле уговор или родитељима који самостално превозе своју дјецу, у износу од 30,00 КМ по ученику мјесечно. Основне школе које су закључиле уговоре о превозу ученика са овлаштеним превозницима, дужне су да у року од пет дана, од ступања на снагу скупштинске одлуке, доставе надлежном одјељењу Градске управе спискове ученика садрже име и презиме ученика путника, релацију на којој ученик путује и удаљеност са које ученик путује у школу.
Школе које нису закључиле уговор са превозником дужне су да доставе посебан списак ученика чији превоз родитељи сами организују. Потребно је да подаци о родитељу, односно старатељу, поред имена и презимена садрже адресу пребивалишта и број текућег рачуна на који ће се вршити исплата субвенција.