Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА НА НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈАОдјељење за инспекцијске послове Градске управе Бијељина издало је рјешења којима се  привремено забрањује извођење даљих радова на  вишепородичним  стамбеним или стамбено-пословним  објектима на три локације, као и два рјешења о налагању мјера за отклањање неправилности, због утврђеног непоштовања законских процедура приликом извођења радова.  Изградња је привремено обустављена на објектима у улицама Колубарској, Кнегиње Милице и Меше Селимовића, а  у Милешевској и Улици Српске добровољачке гарде, рјешењем је наложено отклањање неправилности.

На основу притужби грађана, градоначелник Љубиша Петровић наложио је инспекцијским органима  да изврше контролу спорних објеката, након чега је установљен низ неправилности у погледу непоштовања стандарда и процедура приликом градње.

Петровић је истакао да се у овој области, коначно, мора завести ред и успоставити владавина права.

„Крајње је вријеме да се ова област стави у правне оквире. Свјестан сам да сам на овај начин изазвао незадовољство и револт код појединих извођача радова, од којих су неки навикли на другачије принципе пословања. Међутим, одлучни смо да у урбанистичко-грађевинској дјелатности успоставимо ред, тако што се закон мора проводити“, поручио је градоначелник, пружајући подршку  надлежним инспекторима да савјесно и одговорно обављају свој посао. Он је додао да ће Градска управа инсистирати на транспарентном раду и да не смије бити привилегованих и заштићених.

Упркос неодговорном понашању одређених инвеститора, на чијим објектима су утврђене неправилности при изградњи, Петровић их је позвао на сарадњу, односно да се обрате надлежним градским одјељењима, да би се изнашла најповољнија рјешења, у интересу свих.