Званична интернет презентација
Град Бијељина

Градска управа отклања неправилности у свом раду
Градска управа је, у склопу процеса отклањања неправилности у свом раду, извршила и провјеру законитости заснивања радних односа својих службеника.

- До сада смо утврдили да постоји одређени број неправилности у овој области, међу којима је и заснивање радног односа шефа Одсјека за рад и координацију са мјесним заједницама. Распоређивањем бившег начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Славише Савића на то радно мјесто прекршене су одредбе чланова седамдесет и један, осамдесет и девет и деведесет Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе Републике Српске, јер је без обавезног интерног конкурса распоређен на више радно мјесто од оног за које има рјешење о сталном радном односу. Он је смијењен и распоређен на друго радно мјесто. Постоји још неколико оваквих примјера незаконитог рада и трошења народног новца, којем ћемо стати у крај - истакао је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић.

Он је додао и да ће Градска управа од Управне инспекције Републике Српске тражити провјеру законитости заснивања радних односа за више службеника Градске управе.