Званична интернет презентација
Град Бијељина

ГРАДЊУ ОБЈЕКАТА МОРА ПРАТИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈАГрадоначелник Љубиша Петровић одржао је данас састанак са представницима грађевинских предузећа, на којем је разговарано о укључивању струке и већег броја институција приликом доношења регулационих планова, с циљем  њиховог унапређења, као и о могућности смањења административне таксе за инвеститоре.  
„Када је ријеч о  грађевинској ренти која се плаћа Градској управи, има простора за њено смањење. Базна цијена квадрата која је повећана прије 2-3 године са 600 КМ на 700, требало би да се коригује и врати на првобитни износ“, сматра Петровић.  Он је појаснио да би се на овај начин инвеститорима олакшала изградња,  уз неопходност  поштовања добре урбанистичке праксе и регулаторних  прописа.
„Не смијемо дозволити да нам ничу зграде, да буду у потпуности завршене, а да немају грађевиснку дозволу“, упозорио је Петровић. Он је додао да мора бити појачана одговорност и  градског  Одјељења за инспекцијске послове, које ће о својим резултатима рада извјештавати Кабинет градоначелника.
„Недопустиви су двоструки аршини према инвеститорима, желимо једнак и правичан однос према свима“, поручио је градоначелник.Самостални стручни сарадник за припрему локацијских услова Борјан Максимовић истакао је да Градска управа настоји да више урбанизује Град, а да се градња изводи на ширем урбаном подручју.
„Желимо да изградњу пословних објеката усмјеримо ка индустријским зонама, а вишепородичних колективних  и стамбено-пословних објеката  у ширем урбаном подручју“, рекао је Максимовић.
Он је најавио да ће у наредном периду бити чешће организовани састанци са представницима грађевинских предузећа, с циљем боље сарадње са надлежним градским одјељењима и Кабинетом градоначелника.