Званична интернет презентација
Град Бијељина

И ВИШИ ПРИВРЕДНИ СУД OДБИО ЖАЛБУ „БУК-ПРОМЕТ"Пресудом Вишег привредног суда у Бањалуци од 09.08.2023. године одбијена је жалба тужиоца „Бук-промет“ д.о.о. Бијељина, чиме је потврђена пресуда Окружног привредног суда у Бијељини од 14.06.2023. године који је у цјелости одбио тужбени захтјев тужиоца „Бук-промет“ д.о.о. Бијељина којим је тужилац тражио да се тужени Град Бијељина обавеже да му, на име стицања без основа, исплати износ од 320.323,65 КМ, као и 73.656,50 КМ на име накнаде штете, са законском затезном каматом од подношења тужбе па до коначне исплате. 

Спор се односио на активирање банкарске гаранције од стране Града Бијељина у износу од 320.323,65 КМ у складу са чланом 17. Уговора о извођењу радова o изградњи нове Аутобуске станице од 25.06.2020. године, а због неуредног извршења уговорних обавеза од стране извођача радова „Бук-промет“.  

У образложењу пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци, између осталог, наведено је да је правилан закључак првостепеног суда да активирање банкарске гаранције није учињено без основа, као и да „Бук-промет“ није доказао основаност ни другог дијела тужбеног захтјева који се односио на потраживање штете у виду изгубљене добити, због чега је жалба у цјелости одбијена.  

Тиме је потврђено да је било законито поступање Града Бијељина када је, у складу са Уговором о извођењу радова, активирана банкарска гаранција за уредно извршење уговора у висини од 10% од вриједности уговора. 

Након што је изгубио судски спор, „Бук-промет“ је у обавези да Граду Бијељина надокнади трошкове поступка у износу од 7.500,00 КМ.