Званична интернет презентација
Град Бијељина

Подстицајна средства за интервентну продају свиња


   
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за пољопривреду
Датум, 03.03. 2021. године
 
СВИМ МЕДИЈИМА
 
ПРЕДМЕТ: ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ СА ПОДРУЧЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА, А КОЈИ СЕ БАВЕ ТОВОМ СВИЊА ДА ЈЕ МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗВРШИЛО ИЗМЈЕНУ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНИМА ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ЗА 2021. ГОДИНУ А КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИНТЕРВЕНТНУ ПРОДАЈУ СВИЊА.
ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНУ ПРОДАЈУ СВИЊА ИМАЈУ КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА КОЈИ СУ ИЗВРШИЛИ ПРИЈАВУ СВИЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 18. ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА И КОЈИ СУ У ПЕРИОДУ ОД 15. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ ДО 28. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ ИЗВРШИЛИ ПРОДАЈУ ТОВНИХ СВИЊА ИЗЛАЗНЕ ТЕЖИНЕ 110 КИЛОГРАМА И ВИШЕ.
ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ОВУ НАМЈЕНУ ОДОБРАВАЈУ СЕ НАКОН ОБРАДЕ СВИХ ПРИСПЈЕЛИХ ЗАХТЈЕВА У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ИЗНОСУ ДО 50 КМ/ГРЛУ
ИЗМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА СУ ОБЈАВЉЕНЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР. 17, ДАНА 26.02.2021. ГОДИНЕ И ИСТЕ СТУПАЈУ НА СНАГУ 06.03.2021. ГОДИНЕ А РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15. МАРТ 2021. ГОДИНЕ.
 
 
В.Д.  НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                                         ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
                                                                                                          мр Стеван Тривковић