Official web site of
The City of Bijeljina

Иформација о стању водотока на подручју Града Бијељина дана 17.05.2019.године


С обзиром на то да у протекла два дана на подручју Града Бијељина и окружењу није било атмосферских падавина дошло је до стабилизације свих водотока. Сви мањи водотоци су у границама нормале.
У протекла 24 часа  водостаји ријека Саве и Дрине су у мањем порасту.
Водостај ријеке Дрине јутрос у 06:00 часова на водомјерној станици Радаљ износио је 230 цм, односно у протекла 24 часа порастао је за 36 цм. Редовна одбрана од поплава ријеке Дрине на подручју Семберије уводи се када водостај на водомјерној станици Радаљ достигне коту од +450 цм. Проток ријеке Дрине јутрос у 06:00 часова на ХЕ Зворник износио је 671 м³/сек.
Водостај ријеке Саве  је у мањем порасту и јутрос у 06:00 часова висина водостаја на водомјерној станици Јамена износио је 951 цм, односно у протекла 24 часа порастао је за 13 цм. На водомјерној станици Рача, последња измјерена висина водостаја износила је 581 цм, односно у протекла 24 часа забиљежен је пораст од 10 цм. Редовна одбрана од поплава у Семберији уводи се када водостај ријеке Саве у Рачи достигне коту од +650 цм.
 С обзиром на то да су водостаји ријека Саве и Дрине знатно испод кота редовне одбране од поплава и да имају тренд благог пораста односно стагнације, нема потребе за даљим интензивним праћењем него ће се вршити повремено праћење водостаја ријека Саве и Дрине.

​НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Радомир Марјановић