Званична интернет презентација
Град Бијељина

Ј.П. Дирекција за изградњу и развој Града


ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА" д.о.о. БИЈЕЉИНА
Карађорђева улица 33
76300 Бијељина

Телефон:+387 (0)55 208 085
Факс: +387 (0)55 205 707

Адреса електронске поште: [email protected]
 

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и развој Града" д.о.о. Бијељина основала је Скупштина oпштине Бијељина 2004. године, са циљем обављања послова прибављања и уређења градског грађевинског земљишта, организовања и вођења инвестиција од значаја за Oпштину, као и спровођењa активности заштите и унапређења животне средине.

ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. је кадровски и технички опремљено, тако да данас посједује важећу лиценцу за израду техничке документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње за које одобрење за грађење издаје органи Градске управе, као и за израду техничке документације за објекте високоградње за које одобрење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Поред тога, предузеће посједује лиценцу за израду зонинг и регулационих планова што подразумијева и израду урбанистичко-техничких услова.

Предузеће је организовано у три сектора:

- Технички сектор,
- Економско-правни сектор и
- Сектор за грађевинско земљиште, имовинско-правне послове и саобраћај (у оквиру ког је Дирекцији повјерено управљање јавним паркиралиштима).

Дирекција континуирано врши послове надзора над објектима високоградње и нискоградње, послове контроле техничке документације, као и техничких прегледа објеката различитих намјена.

Као изузетно значајну ставку у оквиру просторног планирања издваја се израда Урбанистичко-техничких услова и стручних мишљења за физичка и правна лица за објекте различитих намјена у којој је у досадашњем раду остварен успјех радећи не само за подручје Града Бијељина, него и у другим локалним заједницама - Угљевику, Сокоцу, Милићима, Зворнику, Вишеграду, Хан-Пијеску, Сребреници, Лопарама, Осмацима, Добоју, Теслићу...