Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту

Адреса:
Улица Карађорђева 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 128
Факс: +387 (0)55 233 153
Адреса електронске поште:  [email protected]

Начелник: Радомир Марјановић

Рођен je 1960. годинe у Бијељини.

Гимназију завршио 1979. године, а Економски факултет 1984. године.

Од средине 1986. године радио на радним мјестима за која је предвиђена висока стручна спрема (VII степен).

Од 1986. до 1992. године запослен у Министарсву унутрашњих послова СР БиХ на пословима:
- инспектора за сузбијање привредног криминалитета у ОСУП Бијељина,
- шефа Одсјека за сузбијање привредног криминалитета у Центру служби безбједности Тузла, СЈБ Бијељина.

Од 1992. (након почетка ратних збивања) до 2003. године запослен у Министарству унутрашњих послова Републике Српске на дужностима:
- шефа Одсјека за сузбијање привредног криминалитета у СЈБ Бијељина,
- начелника Одјељења за сузбијање криминалитета у СЈБ Бијељина,
- шефа Одсјека за сузбијање општег криминалитета у ЦЈБ Бијељина,
- замјеник начелника Центра јавне безбједности Брчко,
- начелника Одјељења за сузбијање општег криминалитета у Управи криминалистичке полиције МУП РС у Бањалуци,
- начелника Одјељења криминалистичке полиције ЦЈБ Бијељина
- начелника Центра јавне безбједности у Бијељини.

У Министарсву унутрашњих послова РС стекао чин-звање мајора полиције.

Од 2003. до 2009. године запослен у „Телекомуникације РС“, Бања Лука, на радним мјестима:
- главног сарадника за Контакт центар ТТ Бијељина у Служби за контакт центре, Дирекција за маркетинг и продају
- шефа Одсјека за маркетинг и продају услуга-КИЦ у РЈ ТТ Бијељина
- шефа Одјељења за продају услуга у КЦ, РЈ Бијељина.

Од 2010. до 2017. године запослен у ЈП "Градска топлана" д.о.о. гдје је, између осталог, од 2012. године обављао послове директора овог Јавног предузећа,

Од 2017. на дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту.


 

 
 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту врши стручне, управне и друге послове из надлежности Града који се односе на: борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних жртава рата, вођење и издавање увјерења из евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС, послове из  области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа, цивилне заштите у Граду као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту организовани су одсјеци: 

- Одсјек за управно-правне послове и заштиту корисника
- Одсјек за цивилну заштитуОдсјек за управно-правне послове и заштиту корисника

Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 153

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Жељка Грујичић


У Одсјеку за управно-правне послове и заштиту корисника обављају се следећи послови:
- управни и други стручни послови за утврђивање статуса и признавања права корисника борачко-инвалидске заштите,
- осигуравање здравствене и социјалне заштите корисника,
- учешће у рјешавању стамбених и других потреба корисника, у складу са законом, другим прописима  и актима органа Града,
- обезбјеђивање исплате мјесечних примања која припадају корисницима, у складу са прописима,
- одржавање и вођење евиденција и издавања увјерења о чињеницама из програма електронске обраде података и евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС, у складу са законом и другим прописима.
- други стручни послови који су у вези са системом борачко-инвалидске заштите на подручју Града Бијељина.


. . . . . . . . . . 


Одсјек за цивилну заштиту

Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 190

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Драго Ристић

У Одсјеку за цивилну заштиту обављају се следећи послови:
- припрема и израда планова, програма и аката из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа
- припрема аката и организовање активности у систему Цивилне заштите, у складу са законом, плановима и програмима Града
- организовање и извођење обуке и вјежби припадника Цивилне заштите, односно јединица и повјереника
- организовање и спровођење мјера цивилне заштите
- распоређивање у структуре Цивилне заштите и вођење прописане евиденције за припадике Цивилне заштите
- вођење прописане евиденције МТС-а за потребе Цивилне заштите
- планирање и вршење набавке средстава и опреме за заштиту и спасавање, односно Цивилну заштиту и старање о њиховој исправности и чувању
- давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања односно Цивилне заштите
- израда извјештаја, анализа, информација, програма и других материјала и аката за надлежне републичке и градске органе и институције.