Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту

Адреса:
Улица Карађорђева 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 128
Факс: +387 (0)55 233 153
Адреса електронске поште:
[email protected]
 [email protected]

Начелник: Мићо Тодоровић

Рођен је 1969. године у Бијељини.
Гимназију завршио 1988. године у Бијељини, а Економски факултет 2015. године у Београду.
Од априла 1992. до 1995. године био учесник у Одбрамбено-отаџбинском рату, борац прве категорије.
Одборник у Скупштини Града Бијељина у два мандата, од 2008. до 2016. године.
Од 2010. до 2014. године радио је као референт за праћење стања хидромеларационог система „Семберија“ у ЈП „Воде“ Бијељина.
Од 2014. до 2016. године обављао је функцију потпредсједника Скупштине Града Бијељина.
Од 2016. године запослен је у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ као стручни сарадник у ИМС служби.
Активан спортски радник у ОФС и ПФС  Бијељина од 2001. године.
Борац прве категорије. Ожењен, отац двоје дјеце.


Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту врши стручне, управне и друге послове из надлежности Града који се односе на: борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних жртава рата, вођење и издавање увјерења из евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС, послове из  области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа, цивилне заштите у Граду као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту организовани су одсјеци: 

- Одсјек за управно-правне послове и заштиту корисника
Одсјек за цивилну заштиту