Званична интернет презентација
Град Бијељина

Акциони план пресељења - Дрински насип

У оквиру пројекта изградње Дринског насипа у Граду Бијељина - за деонице 1 и 3 одржаће се у Великој сали Градске управе

Јавни увид: 12-27.03.2018. и

Јавна расправа:22.03.2018. у 11:00 за К.О. Јања 1, K.O. Jaња 2, К.О. Батар Јоховац; 26.03.2018. у 11:00 за К.О. Међаши, К.О. Балатун, К.О. Дворови, К.О. Попови;

За документе:
1. Акциони план пресељења
2. Елаборат о експропријацији.