Званична интернет презентација
Град Бијељина

Аграрни фонд Града Бијељина 


АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА
Улица Милоша Обилића 51а
76 300  Бијељина

Телефон: + 387 (0)55 206 908

Адреса електронске поште: [email protected]
[email protected]

Аграрни фонд Града Бијељина је основан 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју Града Бијељина.
Аграрни фонд се финансира из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју Града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.

Циљеви Аграрног фонда су:
- Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин,
- Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура,
- Интензиван развој сточарства као базне гране пољопривреде која се наслања на ратарство,
- Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу,
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
- Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима,
- Предлагање подстицајних мјера на нивоу Града Бијељина.

Развој пољопривреде:
- Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње,
- Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике,
- Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења, сорти и хибрида,
- Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада,
- Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.

Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:
- Подршка развоју прерађивачких капацитета,
- Подршка интересном удруживању пољопривредника,
- Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.

Рурални развој на територији Града Бијељина:
- Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде.   

 

Списак поднијетих захтјева за помоћ удружењима за 2023. годину 33KB
Списак поднијетих захјева за суфинансирање набавке основног стада и пластеника 50KB
Списак поднијетих захтјева за побољшање квалитета пољопривредног земљишта - калцификацја - анализа Ph земљишта 86KB
Списак за исплату - спецификација корисника подстицаја по банкама - организовани откуп дувана (род 2022. године) 63.5KB
Списак за исплату - камата за прољетну сјетву (исплаћено 10.10.2023. године) 75KB
Списак за исплату - дуван, род 2022. године 68KB
Списак за исплату - трошкови камата за прољетну сјетву 76KB
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2023. ГОДИНИ 240.69KB
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2023. ГОДИНУ 1.16MB
Обрасци за Правилник о подстицајима за 2023. годину 126.81KB
ОДЛУКА О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2023. ГОДИНИ 114.8KB
Списак за исплату - подршка сертификовању пољопривредне производње, 2022. година 30KB
Списак за исплату - спецификација корисника подстицаја - производња и узгој пчела за 2022. годину 84.5KB
Списак поднијетих захтјева за средства за ванредне и непредвиђене ситуације - штете 55.5KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сертификовању пољопривредне производње 30KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сточарству - властити узгој назимица 46.5KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сточарству - властити узгој оваца 35.5KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сточарству - властити узгој коза 30KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сточарству - властити узгој јуница 86KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сточарству - телад за даљи тов 114KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка сточарству - прасад за даљи тов 49KB
Списак за исплату - осигурање пољопривредних усјева - 2022. година 95.5KB
Спецификација корисника подстицаја - по банкама - организовани откуп воћа и поврћа - 2022. година 23.34KB
Спецификација корисника подстицаја - по банкама - организовани откуп пшенице род 2022. 55.4KB
Списак за исплату захтјева за подстицај пољопривредне производње од Аграрног фонда за 2022. годину - подршка пластеничкој производњи и наводњавању 43.5KB
Спецификација обрачуна регресиране камате 60KB
Списак поднијетих захтјева за помоћ удружењима 31KB
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2022. ГОДИНИ 92.5KB
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2022. ГОДИНУ 30KB
Уговарање вишка услуга приликом реализације уговора поправка квалитета пољопривредног земљишта - калцификација, додатни уговор на уговор број 448/22 од 18.08.2022., шифра ТО-9-291-у 1/22 1.14MB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА УГОВАРАЊЕ ВИШКА УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ПОПРАВКА КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА – КАЛЦИФИКАЦИЈА ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ 448/22 ОД 18.08.2022.ГОДИНЕ, ШИФРА: ТО-9-291-у1/22 71.89KB
Списак за исплату рег. камата за прољетну сјетву 46.5KB
Списак за исплату орг. откупа дувана (род 2021.) 32.5KB
Списак за исплату штета на пластеницима настали од олујног невремена 09.04.2022. године 36KB
Одлука о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње за 2022. годину 94.5KB
Обрасци уз Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2022. годину 142.54KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2022. годину 541KB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољоприивредне производње у 2022. години 55.5KB
План јавних набавки за 2022. годину стр. 2 380.41KB
План јавних набавки за 2022. годину стр. 1 454.73KB
Спискови за исплату подстицаја од Аграрног фонда Града Бијељина у 2021. год. 229.37KB
Списак за исплату суфинасирања у набавци, основног стада, пластеника и др. за 2021 годину 24.5KB
Одлука о измјенама одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољ.производње за 2021. годину 88.5KB
Образци за 2021. год 129.53KB
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2021. ГОДИНУ 588.33KB
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2021. ГОДИНИ 145.71KB
Spisak zahtjeva za isplatu - podrška podizanju novih zasada - isplaćeno 11.83KB
Spisak za isplatu - organizovani otkup povrca i voca - isplaceno 26.27KB
Spisak podnijetih zahtjeva za sufinansiranje u nabavci osnovnog stada, sadnica, opreme za plasteničku proizvodnju i drugog 14.89KB
Spisak podnijetih zahtjeva za sredstva za vanredne i nepredvidjene situacije - štete 38KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова - уговарање вишка радова приликом реализације уговора о извођењу радова: Подршка изградњи инфраструктуре (додатни уговор на уговор број:173/20 од дана 30.06.2020, шифра ТО-2-105(2 Лот-а)ЛОТ 2-у1/20) 78.11KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - прасад за даљи тов за 2020. годину 12.05KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - телад за даљи тов за 2020. годину 23.32KB
Списак за исплату подршке сточарству - властити узгој јуница за 2020. годину 17.75KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2020. годину 26.2KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Наша банка за 2020. годину 40.75KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Нова банка за 2020. годину 35.5KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ПОДРШКА ИЗГРАДЊИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ 149/20 – ЛОТ 1ОД 17.06.2020.ГОДИНЕ 108.86KB
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. годину 169.54KB
Одлука о измјени и допуни одлуке о програму и начину коришћења средстава за подстицај пољопривредној производњи у 2020. години 19.35KB
Списак за исплату подстицаја за дуван за род 2019. 55KB
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ 427.68KB
Одлука о програму и начину коришћена средстава за подстицаје за 2020. годину 21.79KB
Обрасци за подстицаје за 2020. годину 178.01KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - телад за даљи тов за 2019. годину 21.51KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - прасад за даљи тов за 2019. годину 13.87KB
Списак за исплату подстицаја за властити узгој оваца за 2019. годину 11.74KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву из 2019. године 48.48KB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2019. године 32.79KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2019. годину 14.16KB
Списак за исплату подршке сточарству - властити узгој јуница за 2019. годину 18.49KB
Списак за исплату подстицаја за дуван за род 2019. 49KB
Обрасци за подстицаје за 2019. годину 170.3KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2018. са програмом рада за 2019. годину 531.54KB
Правилник о измјенама и допунама правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2019. годину 190.9KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2019. години 41.56KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2019. годину 87.68KB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2018. године 28.27KB
Списак за исплату подршке сточарству за 2018. годину 43.18KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2018. годину 17.59KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Нова банка за 2018. годину 37.5KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Павловић банка за 2018. годину 33.77KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2019. годину 626.93KB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње у 2019. години 194.01KB
Тендерска документација у поступку јавне набавке радова уговарање вишка радова приликом реализације уговора подршка изградњи инфраструктуре додатни уговор на уговор број 186/18-лот 1 од 27.06.2018. године, шифра: ТО-2-124(2 лота)лот1-у1/18 371.91KB
Списак за исплату поднијетих захтјева у 2017. години у Аграрни фонд Града Бијељина, средства за ванредне и непредвиђене ситуације - штете 19.5KB
Списак поднијетих захтјева за помоћ удружењима у 2017. години 13.41KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2017. годину са програмом рада за 2018. годину NANB
План јавних набавки за 2018. годину 223.47KB
Правилник о измјенама и допунама правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. годину 128.49KB
Одлука о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње за 2018. годину 117.85KB
Списак за исплату подстицаја за дуван за род 2017 24.49KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. годину 437.34KB
Списак пољопривредних произвођача који су поднијели захтјев у 2017. години за подршку сточарству - телад и прасад за даљи тов 297.35KB
Одлука о измјенама Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години 198.12KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Павловић банка за 2017. годину 256.08KB
Списак за исплату ререс камата за прољетну сјетву Нова банка за 2017. годину 217.26KB
Списак за исплату нових засада воћа за 2017. годину 221.9KB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2017. године 247.18KB
Списак за исплату подршке сточарству - властити узгој јуница за 2017. годину 397.08KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2017. годину 183.58KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години 82.94KB
План јавних набавки за 2016. годину 40.71KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2015. годину 291.5KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. са програмом рада за 2015. годину 321.21KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина (за период 01.01.- 30.04.2015.) - Аграрни фонд 139.5KB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп пшенице 1.29MB
Списак за исплату дувана, род 2016. године 66.5KB
Одлука о измјенама одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години 78.08KB
План јавних набавки за 2017. годину 41.95KB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицаје пољопривредне производње у 2017. године 86.11KB
Правилник о условима и начинима подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину 87.9KB
ФОРМУЛАРИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ 2017. ГОДИНЕ 99.72KB
Спискови исплата подстицаја 2016/2017. година 132.6KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години 169.78KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2016. са програмом рада за 2017. годину 381.28KB
Програм коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње за 2015. годину 80.45KB
Списак произвођача дувана за исплату подстицаја, за род 2015. године 487.34KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину са обрасцима 168KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2015. са програмом рада за 2016. годину 560.31KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - властити узгој назимица за 2015. годину 12.86KB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп поврћа и воћа за 2015. годину 26.8KB
Списак пољопривредних произвођача који су поднијели захтјев у 2015. години за подршку пластеничкој производњи, подршку сточарству и подршку подизању засада 24.79KB
Списак за исплату подстицаја за 2015. годину - регрес камате из 2015. године 30.91KB
Уговор - уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора подршка изградњи инфраструктуре, додатни уговор на уговор број 208/15 - ЛОТ 1 од 06.08.2015. 84.67KB
Обрасци за подстицаје за 2015. годину 90.84KB
Правилник о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. годину 132.29KB
Обавјештење о додјели уговора по конкурентском захтјеву ТК-I-88/15 1.03MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2013. са програмом рада за 2014. годину 338.74KB