Званична интернет презентација
Град Бијељина

2018. година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручна служба Скупштине Града

Број: 01-013-1-6/18
Датум, 11. јануар 2018. године

 

ПРЕДМЕТ: Позив на претплату "Службеног гласника Града Бијељина" у 2018. години

Стручна служба Скупштине Града Бијељина издаје "Службени гласник Града Бијељина" у ком се објављују одлуке и други акти које доноси Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина као и акти других органа и организација за које је предвиђена службена објава.

Да би вам Стручна служба достављала "Службени гласник Града Бијељина" потребно је да се на исти претплатите.

Претплата за "Службени гласник Града Бијељина" у 2018. години износи 100,00 КМ.

У цијену су урачунати трошкови поштарине.

Ако сте заинтересовани да се претплатите на "Службени гласник Града Бијељина у 2018. години неопходно је да нам доставите наруџбеницу са сљедећим подацима: пун назив, тачну адресу, контакт телефон.

Уколико нисте до сада били претплаћени на „Службени гласник Града Бијељина поред горе наведених података потребно је доставити и потврду о регистрацији ЈИБ (за правна лица), Увјерење о ПДВ-у (уколико сте у систему ПДВ-а), а за физичка лица ЈМБГ, како би Одјељење за финансије могло испоставити фактуру.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић

 

Службени гласник Града Бијељина 26/18 од 25.12.2018. 2.81MB
Службени гласник Града Бијељина 25/18 од 14.12.2018. 115.19KB
Службени гласник Града Бијељина 24/18 од 04.12.2018. 307.92KB
Службени гласник Града Бијељина 23/18 од 15.11.2018. 148.03KB
Службени гласник Града Бијељина 22/18 од 30.10.2018. 252.69KB
Службени гласник Града Бијељина 21/18 од 09.10.2018. 277.99KB
Службени гласник Града Бијељина 20/18 од 19.09.2018. 243.23KB
Службени гласник Града Бијељина 19/18 од 03.09.2018. 782.44KB
Службени гласник Града Бијељина 18/18 од 06.08.2018. 174.62KB
Службени гласник Града Бијељина 17/18 од 26.07.2018. 369.04KB
Службени гласник Града Бијељина 16/18 од 23.07.2018. 119.65KB
Службени гласник Града Бијељина 15/18 од 04.07.2018. 147.2KB
Службени гласник Града Бијељина 14/18 од 20.06.2018. 162.62KB
Службени гласник Града Бијељина 13/18 од 04.06.2018. 103.07KB
Службени гласник Града Бијељина 12/18 од 28.05.2018. 1.84MB
Службени гласник Града Бијељина 11/18 од 21.05.2018. 484.62KB
Службени гласник Града Бијељина 10/18 од 03.05.2018. 188.09KB
Службени гласник Града Бијељина 09/18 од 24.04.2018. 141.45KB
Службени гласник Града Бијељина 08/18 од 12.04.2018. 495.5KB
Службени гласник Града Бијељина 07/18 од 28.03.2018. 294.52KB
Службени гласник Града Бијељина 06/18 од 09.03.2018. 198.19KB
Службени гласник Града Бијељина 05/18 од 23.02.2018. 513.23KB
Службени гласник Града Бијељина 04/18 од 15.02.2018. 1.08MB
Службени гласник Града Бијељина 03/18 од 09.02.2018. 586.07KB
Службени гласник Града Бијељина 02/18 од 05.02.2018. 178.17KB
Службени гласник Града Бијељина 01/18 од 17.01.2018. 301.51KB