Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стручна служба Скупштине

 
 

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 109
Факс: +387 (0)55 209 755
Адреса електронске поште: [email protected][email protected].
Секретар Скупштине Града: Дејан Благојевић

Рођен је 1978. године у Горњем Милановцу (Република Србија).
Основну и средњу школу завршио је у Бијељини.
Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Београду.
Током студија радио је у „Про кредит банк“ (ProCredit Bank) д.д. Сарајево на мјесту администратора правних послова.
По завршетку студија радио је у „Профи Нова“ а.д. Бијељина на мјесту стручног сарадника за правне послове, а након тога у „Новој Банци“ а.д. Бања Лука на мјесту стручног сарадника за интерну контролу.
Своју пословну каријеру наставља у Влади Брчко Дистрикта, у Одјељењу за образовање, на мјесту наставника правне групе предмета, након чега је радио у ЈУ ОШ „Меша Селимовић“ Јања на мјесту секретара школе.
Од 2010. године радио је у Граду Бијељина у Одјељењу комуналне полиције на мјесту самосталног стручног сарадника за управно-правне послове и комуналног полицајца, а након тога радио је на мјесту шефа Одсјека за управљање људским ресурсима.
У јулу 2020. године именован је за в.д. секретара Скупштине Града Бијељина, а у априлу 2021. године именован је за секретара Скупштине Града Бијељина.
Неожењен. 
 

.....

Стручна служба Скупштине обавља стручне и административно-техничке послове за потребе сазивања и одржавања сједница Скупштине и радних тијела Скупштине. Стручна служба Скупштине припрема и организује сједнице Скупштине и њених радних тијела, даје стручна мишљења у раду Скупштине и њених радних тијела, припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине и прати његово извршење, обезбјеђује и припрема документациони материјал и податке за Скупштину и радна тијела и врши друге послове у складу са законом, Статутом, пословником и актима Скупштине.