Званична интернет презентација
Град Бијељина

НВО

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина

slikа

На основу члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), на основу члана 6. и члана 8. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14), Одлуке о измјенама и допунама  Одлуке о поступку за додјелу средствава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2018. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број 27/17) Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, број 1/14, 2/15, 1/16 и 4/17)  и Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2018. годину са економског кода 415 200 и буџетских ставки:
- „Средства за спорт по Правилнику о расподјели“ у износу од 620.000,00 КМ и
- „Финансирање пројеката Удружења грађана“ у износу од 100.000,00 КМ

II

Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју БиХ, односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина, и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.


III

Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти:
- помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
- помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова),  породица погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
- афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
- афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
- помажу развој спорта и физичке културе,
- афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним приходима,
- афирмишу  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво еколошке културе,
- афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја,
- афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
- помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
- укључују и ангажују већи број волонтера.

Комплетан текст Огласа је на сљедећем линку.
Образац за кандидовање пројеката је на сљедећем линку.
Образац за суфинансирање је на сљедећем линку.
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО је на сљедећем линку.
...................................................................
Мала школа риболова у Маглају доприноси промовисању и очувању ријека, јер кроз бесплатне спортске активности у природи дјеца уче како бринути о околини.
Ово је једна од активности подржаних у оквиру Regional Programme on Local Democracy , који доприноси јачању партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана.