Званична интернет презентација
Град Бијељина

Пронаталитетна политика Града Бијељина


Град Бијељина је као јединица локалне самоуправе израдила документ „Анализа стања демографског развоја Града Бијељина“ и самим тим препознала неке мјере пронаталитетне популационе политике. Град Бијељина ће, примјеном локалних пронаталитетних мјера, у синергији и међусобном сагласју са мјерама на нивоу Републике, пружити подршку рађању, повећању наталитета, породица са дјецом, те допринјети стварању повољнијег амбијента за здраво одрастање дијеце и останак становништва у нашем граду.

МЈЕРЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ ДОСТУПНЕ ГРАЂАНИМА: