Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПОНИШТЕН ПОСТУПАК НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊАУ поступку јавне набавке путем Отвореног поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 07.07.2021. године, и у Сл. гласнику БиХ бр. 42/21 од 09.07.2021. године, а која се односи на набавку услуга: организација и медијско праћење путем телевизијског сигнала јавних догађаја у Граду Бијељина, понуду је доставио Радио-телевизија „БН“ ДОО, из Бијељине.

Након разматрања приспјеле понуде, установљено је да понуда понуђача РТВ „БН“ ДОО није у складу са траженом тендерском документацијом, те је поступак поништен у складу са Законом о јавним набавкама.