Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одржана вјежба јединица Цивилине заштитеРедовна обука Градске специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом, Градске специјализоване јединице за заштиту од пожара и јединице цивилне заштите опште намјене Градске управе одржана је јуче на локацији Еко-кампа на ријеци Дрини у Амајлијама.

Тежиште вјежбе, на којој је учествовало 120 припадника ових јединица, било је на практичној употреби формацијских средстава за заштиту и спасавање од поплава и пожара, а циљ обуке да се припадници јединице оспособе за благовремено и ефикасно извршавање задатака заштите и спасавања људи и материјалних добара угрожених од елементарних непогода, поплава, пожара и других несрећа.