Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПУТНИ ПОЈАСИ У ЗАПАДНОМ ДИЈЕЛУ ГРАДА БЕЗ КОШЕЊА ЗБОГ НЕОДГОВОРНОСТИ ПОНУЂАЧАЗападни дио града Бијељине остаће без уређених путних појаса због неодговорности понуђача за Уговор о набавци услуга “Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина“.
 
Надлежне службе Града Бијељина уредно су спровеле поступак јавне набавке за ову услугу. Након проведеног поступка, утврђена је коначна ранг листа: на првом мјесту било је ДОО „Мајевица путеви“ са понуђеном цијеном у износу од 8.500 КМ, а на другом ДОО „ДиС Компани“ са цијеном од 10.450 КМ.
 
Након, недостављања потребне документације од стране „Мајевица путеви“, оквирни споразум додијељен је понуђачу који је на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача - ДОО „ДиС Компани“. Ипак, ово предузеће доставило је допис да одустају од потписивања Уговора.
 
Уговорни органи због оваквих неозбиљних понуђача све чешће долазе у безизлазне ситуације, због чега највеће посљедице сносе грађани, у овом случају становници мјесних заједница: Горњи Драгаљевац, Доњи Драгаљевац, Средњи Драгаљевац, Горњи Магнојевић, Средњи Магнојевић, Доњи Магнојевић, Љељенча, Горња Чађавица, Доња Чађавица, Средња Чађавица, Загони, Горњи Загони, Бријесница, Градац-Ступањ, Вршани, Нови, Суво Поље и Пиперци.
 
Да би се обновио поступак ове Јавне набавке потребно је додатно вријеме, што значи да у том периоду неће бити кошења путних појаса у западном дијелу града.