Званична интернет презентација
Град Бијељина

СЛУЧАЈ "ДРАГСТЕС"


 
Д.О.О. „Драгстес“ Брчко и Драгана Лазић из Горњег Црњелова су исказали правни интерес и заинтересованост за учешће у поступку у предметима који се односе на издате грађевинске дозволе Д.О.О. „Нешковић“ Бијељина за градњу бензинске станице у Горњем Црњелову, односно, издату грађевинску дозволу З.Е.Д.П. „Електро-Бијељина“ А.Д. Бијељина за градњу подземног вода у Горњем Црњелову.
 
У првом предмету тренутно је активан приједлог Драгане Лазић из Горњег Црњелова за понављање поступка издавања грађевинске дозволе, о чему није одлучено, јер се списи предмета налазе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Окружном суду у Бијељини и Врховном суду Републике Српске.
 
У другом предмету захтјев за учешће у поступку Д.О.О. „Драгстес“ Брчко је активан, али о захтјеву такође није одлучено јер се списи предмета налазе у Окружном суду у Бијељини и Врховном суду Републике Српске.
 
О захтјевима/приједлозима Д.О.О. „Драгстес“ и Драгане Лазић биће одлучено у најкраћем могућем року али чим наведени органи донесу одлуку о поднесцима и списе предмета врате градском Одјељењу за просторно уређење.
 
До оваквог стања у наведеним предметима у смислу да се списи предмета налазе код различитих органа ради надлежног поступања је дошло због различитог одлучивања Окружног суда у Бијељини у односу на Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина, због чега је поменуто Министарство тражило од Врховног суда РС ванредно преиспитивање пресуда Окружног суда у Бијељини.
 
Градоначелник Љубиша Петровић наглашава да подржава поштовање законитости и борбу за дјелотворне правне механизме и додаје да разумије проблем који има предузеће „Драгстес“.

„Градско Одјељење за просторно уређење мора поштовати надлежности виших органа извршне власти, као и чињеницу да су предмети на одлучиваљу у судовима, због чега се не може одлучити о захтјевима/приједлозима док се списи не врате Одјељењу за просторно уређење. Имате моју ријеч и моје обећање да ја лично никада и ни у ком случају нећу подржати неправду и малверзације са које год стране оне долазиле, али морате схватити да ја нисам надлежан и школован да доносим правне одлуке већ за то постоје надлежне институције и органи власти. Дубоко вјерујем да ће правда у овом случају бити задовољена и да ће овај случај бити ријешен у складу са законом, правом и доказима“, јасан је Петровић.