Званична интернет презентација
Град Бијељина

Представљена Студија изводљивости за проширење услуга васпитања и образовања у раном дјетињствуДана 23.05.2023. године у Градској управи Града Бијељина одржана је презентација Студије изводљивости и радионица „Проширење услуга васпитања и образовања у раном дјетињству у Бијељини”. Презентери Студије били су представници УНИЦЕФ-а, Генесис тима и  чланови Радне групе за израду Студије.

УНИЦЕФ је уз финансијску подршку заједничког Фонда за развојне циљеве и у сарадњи са тимом УН-а у Босни и Херцеговини, израдио три студије улагања у рани развој дјеце на нивоу Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта, за шта су изабране три локалне заједнице - Бијељина, Љубушки, односно, Брчко Дистрикт.

За Бијељину је израђена Студија која се односи на предшколско васпитање и образовање, чиме је још једном потврђен значај предшколског васпитања и образовања у граду Бијељина.
Радну групу за израду студије чинили су:
- представници Министарства просвјете и културе Републике Српске,
- представници Града Бијељина
- јавни и приватни вртићи.

Ова студија изводљивости пружила је детаљну анализу степена до којег би проширење обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем било повећано на најмање педесет одсто дјеце до 2030. године било могуће у три димензије - финансијској, оперативној и политичкој. Утврђено је да би то било могуће уз политичку вољу и давање приоритета предшколском васпитању и образовању, успркос значајним изазовима.

Осим моралног значаја улагања у рани развој дјеце као људског права, показало се да је улагање у рани развој међу најбољим инвестицијама које Република Српска може урадити за своју будућност, доносећи огромне социо-економске користи не само за дјецу и њихове породице, већ за друштво у цјелини. Инвестиције у рано дјетињство ће зато омогућити властима да убрзају напредак ка циљевима одрживог развоја, постављајући јаке темеље за развој и доприносећи изградњи друштва једнаких могућности које никога не оставља за собом.

Крајњи циљ Студије је подршка доносиоцима одлука за дугорочно планирање социјалне потрошње засноване на доказима, које ће довести до бољих исхода за дјецу.