Званична интернет презентација
Град Бијељина

ГРАД НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ НЕПОСТОЈЕЋЕ РАДОВЕГрадоначелник Љубиша Петровић поднио је кривичну пријаву Окружном јавном тужилаштву против одговорних и службених лица у Основној школи „Свети Сава“ Бијељина, одговорних и службених лица у ДОО „ФИНАЛПРОМ ВМ“ Бијељина, као одaбраном извођачу, као и против именованог стручног надзора и Комисије за примопредају радова на реконструкцији подручног одјељења ове школе у Батковићу. 

Кривична пријава протих ових лица је поднесена због постојања основа сумње да су њиховим радњама остварени елементи кривичних дјела: незаконито поступање у привредном пословању, злоупотреба положаја одговорног лица, злоупотреба службеног положаја или овлаштења и несавјестан рад у служби, по Кривичном законику Републике Српске.

Уговор о јавној набавци радова између ОШ „Свети Сава“ Бијељина и понуђача „ФИНАЛПРОМ ВМ“ из Бијељине, ради извођења радова на реконструкцији објекта школе у Батковићу, закључен је 8. августа 2022. године, након проведеног поступка јавне набавке. Сви радови обухваћени овим уговором, са количинима и вриједностима, су детаљно спецификовани у Понуди која представља саставни дио потписаног уговора. Укупна вриједност уговора износила је преко 102.000 КМ без ПДВ-а.

Понуђач, тј, извођач радова није извршио уговорене радове у пуном капацитету, што се јасно може утврдити из Записника о утврђивању чињеничног стања у Основној школи у Батковићу од 15. септембра 2023. године, потписаном од стране представника Одјељења друштвених дјелатности Градске управе, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина и ОШ „Свети Сава“ Бијељина, као и фото-документације достављене Тужилаштву уз кривичну пријаву.

За обављање стручног надзора над извођењем ових радова закључен је одговарајући уговор са сином власника фирме која је изводила радове, а након извођења предметних грађевинских радова, в.д. директора школе именовао је и Комисију за примопредају радова која је 18. октобра 2022. године извршила примопредају радова и о томе сачинила Записник који су, поред чланова Комисије потписали и надзорни орган, заступник извођача радова, као и в.д. директора испред уговорног органа.

Чланови комисије, извођач радова и именовани стручни надзор, као и вршилац дужности директора школе у овом периоду, потписали су Записник о примопредаји радова којим је недвосмислено констатовано „да је извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета, материјала и опреме“, као и да „наручилац нема примједби на изведене радове“, а на основу тог записника је извршено плаћање свих, па и спорних неизвршених радова. 
Нарочиту сумњу на предметни поступак ставља и чињеница да су одабрани извођач радова и стручни надзор у блиском крвном сродству, односно, отац и син.

- Град нема намјеру да мирно посматра да се народни новац троши на непостојеће радове. Желимо да унаприједимо услове за школовање наше дјеце и младих, а овакво поступање, и то од стране оних који би управо за ту дјецу и младе требало највише да мисле, говори да нам очигледно нису исти циљеви. Зато смо и поднијели ову пријаву а поднијећемо је и сваки други пут, кад год некоме падне на памет да се овако понаша - поручио је градоначелник Петровић, коментаришући ову пријаву.