Званична интернет презентација
Град Бијељина

Обавјештење о расписаном јавном увиду и одржавању јавнe расправе за Студију: План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво за Пројекат за изградњу система за наводњавање у Семберији просторне цјелине ''Бијељина Исток'' подсистем БНИ-5 у Батковићу


Влада Републике Српске
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде/
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
Пројекат изградње система за наводњавање (IDP)
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС/Јединица за координацију пољопривредних пројеката, даје сљедеће:
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ о расписаном јавном увиду и одржавању јавнe расправе

за С т у д и ј у: План управљања животном средином и процјена утицаја на друштво за

Пројекат за изградњу система за наводњавање у Семберији просторне цјелине ''Бијељина Исток'' подсистем БНИ-5 у Батковићу

Обавјештава се јавност и заинтересоване организације да је за потребе јавног увида на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС/Јединица за
координацију пољопривредних пројеката-набавке и Градa Бијељинe објављен нацрт Студије: План управљања жив.средином и процјена утицаја на друштво за Пројекат за изградњу система за наводњавање у Семберији просторне цјелине ''Бијељина Исток'' подсистем БНИ-5 у Батковићу.

Увид у предметни документ може се извршити у Одјељењу за пољопривреду Града Бијељине у периоду од 23. јануара -  06. фебруара 2020. године. За вријеме јавног увида, заинтересована физичка и правна лица могу да  поднесу примједбе и мишљења на нацрт Студије уписом у књигу, која ће се налазити у просторијама Одјељењу за пољопривреде Града Бијељине и/или поштом на доље наведене адресе, као и електронским путем.
Јавна расправа за нацрт Плана управљања жив.средином и процјена утицаја на друштво за Пројекат за изградњу система за наводњавање у Семберији просторне цјелине ''Бијељина Исток'' подсистем БНИ-5 у Батковићу одржаће се Великој сали Скупштине Града Бијељине дана 07. фебруара 2020. године (петак)  са почетком у 12:00 часова.
 
Линкови:

  • Град Бијељина/Oбавјештења

http://gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/obavjestenja/1439.plan-upravljanja-zivsredinom-i-procjena-uticaja-na-drustvo-razvoja-irigsistema-na-podrucju-semberije---izgradnja-irig-sistema-na-podrucju-dcrnjelovanbspnbsp.html

  • Јединица за координацију пољопривредних пројеката-набавке

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx#collapsible0
 
 
Град Бијељина                                                          Министарство пољопривреде,
Одјељење за пољопривреду                               Јединица за координацију пољопривредних пројеката 
Трг краља Петра I Карађорђевића 1                Трг Републике Српске 1, Ламела А, 
76 300 Бијељина                                                       78000 Бања Лука
Контакт особа: Милан Савић                              Контакт особа: Невена Стојаковић
Телефон: 055/201-167                                              Телефон: 051/338-932
E-mail: [email protected]                E-mail: [email protected]
                                                                                                 
                                                                                               
 
Директор 
Мр Стефан Митровић