Званична интернет презентација
Град Бијељина

ОДВОЖЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА ОД 24. ДО 30. ОКТОБРААД „Комуналац“ Бијељина, ће у периоду од 24.10. до 30.10.2022. године у дане редовног одвоза комуналног отпада, по „Програму прикупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката на територији Града Бијељина за 2022. годину“, одвозити кабасти отпад (план је на линку: https://komunalacbn.com/info-centar/raspored-odvoza-komunalnog-otpada).

Суграђани непотребне кабасте ствари могу да оставе поред контејнера или посуда за одлагање комуналног отпада, одакле ће их екипе АД „Комуналац“ Бијељина уклонити. Акција одвоза се традиционално спроводи  у сарадњи са Градском управом Града Бијељина. Суграђани који располажу већим количинама отпада, треба да се јаве АД „Комуналац“ Бијељина на телефон 055/241-480, како би обавјестили екипе предузећа о количини отпада и локацији на којој ће га оставити. АД „Комуналац“ Бијељина апелује на суграђане да искористе ову акцију како се кабасти отпад не би гомилао на јавним површинама.

​На овај начин се суграђанима омогућава да се на одговоран начин ријеше непотребних кабастих ствари. Тиме се спречава одлагање отпада на зелене и друге непредвиђене површине, а самим тим и формирање „дивљих депонија“.
Под кабастим отпадом подразумијевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не спадају у категорију кућног комуналног отпада. То су најчешће дотрајали предмети из домаћинства, стари намјештај, дијелови санитарне опреме и слично. Крупним и кабастим отпадом се не сматра: ископани материјал, грађевински отпад, шут, шљака, пепео, остаци возила (каросерије) и слично.